Skip to main content

Projekty GAČR pro FP TUL

| Co se děje na fakultě

Grantová agentura České republiky (GAČR) vybrala 477 výzkumných projektů ze všech oblastí základního výzkumu, které budou financovány od příštího roku. Jedná se o prestižní a náročnou soutěž, ve které uspěla Technická univerzita v Liberci ve dvou případech. Nás těší, že oba projekty získala FP - jedná se o týmy vedené dr. Jiřím Hozmanem z katedry matematiky a didaktiky matematiky a prof. Janem Pickem z katedry aplikované matematiky.

Oba projekty rozvíjejí matematické a matematickostatistické nástroje  a metody především pro ekonomické aplikace.

Srdečně gratulujeme!