Rovné příležitosti

| Co se děje na fakultě

ZMĚNA! Přednáška se z důvodu nemoci přesouvá na úterý 25. října 2022 od 12.30 hodin v Aule.

V úterý 11. 10. 2022 od 12:30 hodin se koná v Aule TUL (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec) přednáška na téma Rovné příležitosti, kterou přednese Ing. Petr Pavlík, Ph.D., ombudsman – ochránce práv studentů a zaměstnanců TUL.

Posluchači se seznámí s problematikou rovných příležitostí jako základní hodnotou české vlády a EU, s příčinami nerovností ve VŠ prostředí a se zásadami nediskriminace na TUL. Bližší informace o náplni přednášky naleznete v příložené pozvánce. Srdečně zveme.

Pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci