Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FP TUL

| Co se děje na fakultě

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních programů v prezenční formě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci se konají v úterý 4. 10. 2022 v Aule budovy G areálu TUL (3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) dle harmonogramu postupně v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Bližší informace s upřesněním času dle studjního oboru naleznete v příložené pozvánce.

Pozvánka

Zveme vás také na doprovodný program, který se koná v úterý 4. 10. 2022 v době 8:30 – 12:30 hodin ve foyer před Aulou (budova G TUL). Čekají tu na vás:

STÁNKY KATEDER
Využijte příležitosti seznámit se se svými akademickými i studentskými tutory a zjistit, s čím vším vám mohou během studia pomoci. Právě u stánku své katedry se můžete zeptat na specifika svého studijního programu, uplatnění absolventů apod.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Zeptejte se studijních referentek na všechno, co potřebujete vědět: Kreditový systém, uznávání předmětů, platby za překročení doby studia, ubytovací stipendia, IS STAG, karty ISIC atd., to je jejich agenda.

DIDAKTICKÁ DÍLNA
Seznamte se s relativně novým volitelným předmětem, který je určen studentům navazujícího magisterského studia naší fakulty. Pokud se chcete stát opravdu dobrým učitelem, který své žáky učí moderně a v souladu s 21. stoletím, rozhodně se tu zastavte.

PĚVECKÝ SBOR BOHEMIA CHÓR
U tohoto stánku se dozvíte vše o aktivitách a vystoupeních našeho fakultního pěveckého sboru, do kterého se může přihlásit každý student FP TUL a zároveň za něj jakožto volitelný předmět získat kredity navíc.

ERASMUS+
Chtěli byste v rámci studia vyrazit do zahraničí? Zeptejte se tu na podmínky a možnosti výjezdu se svým studijním programem. Kdy? Kam? Na jak dlouho? Za kolik? Odpoví vám tu na všechno, co ke studiu na zahraničních univerzitách potřebujete vědět.

HRA O FAKULTNÍ MERCH
Jako noví studenti naší fakulty si zasloužíte nějakou tu drobnost s logem FP TUL. Máme pro vás jednoduchou hru, díky které si domů budete moct hned odnést třeba naši tašku, zápisník nebo deštník. Představíme vám také prémiový merch, který si můžete zakoupit.

POSEZENÍ U DOBRÉ KÁVY
Sedněte si se svými novými spolužáky ke stolku a dejte si spolu šálek výběrové filtrované kávy, kterou pro vás zdarma připraví naše oblíbená liberecká kavárna Jedno kafe. Jako sladkou tečku si tu budete moct zakoupit výborné makronky od L⁰Makronky.

 


 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci