Skip to main content

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FP TUL

| Co se děje na fakultě

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních programů v prezenční formě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci se konají v úterý 26. 9. 2023 v Aule budovy G areálu TUL (3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) dle harmonogramu postupně v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Bližší informace s upřesněním času dle studjního oboru naleznete v příložené pozvánce.

DOPROVODNÝ PROGRAM
ve foyer před aulou

STÁNKY KATEDER
Využijte příležitosti seznámit se se svými akademickými i studentskými tutory a zjistit, s čím vším vám mohou během studia pomoci. Právě u své katedry se také můžete zeptat na specifika svého studijního programu.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Zeptejte se studijních referentek na všechno, co potřebujete. Kreditový systém, uznávání předmětů, platby za překročení doby studia, ubytovací stipendia, IS STAG, karty ISIC atd., to je jejich agenda.

PĚVECKÝ SBOR BOHEMIA CHÓR
U tohoto stánku se dozvíte vše o aktivitách a vystoupeních našeho fakultního pěveckého sboru, do kterého se může přihlásit každý student FP TUL a zároveň za něj jakožto volitelný předmět získat kredity navíc.

 ERASMUS+
Chtěli byste v rámci studia vyrazit do zahraničí? Zeptejte se tu na podmínky a možnosti výjezdu se svým studijním programem. Kdy? Kam? Na jak dlouho? Za kolik? Odpoví vám tu na všechno, co ke studiu na zahraničních univerzitách potřebujete vědět.

POSEZENÍ U VÝBĚROVÉ KÁVY
Sedněte si se svými novými spolužáky ke stolku a dejte si spolu šálek výběrové filtrované kávy, kterou pro vás zdarma připraví naše oblíbená liberecká kavárna JEDNO KAFE.