TUL instaluje v Peruánských Andách unikátní klimatické a hydrologické stanice

| Co se děje na fakultě

Technická univerzita v Liberci spolupracuje s Univerzitou Karlovou a prestižní peruánskou univerzitou Pontificia Universidad Católica del Perú v Limě v rámci výzkumu dopadů změn klimatu na přírodní prostředí a obyvatelstvo v Peruánských Andách.

Práce Dr. Jana Kocuma z Technické univerzity v Liberci a odborníků z Univerzity Karlovy přináší cenné poznatky, které přispívají k celosvětovému výzkumu negativních dopadů změn klimatu na deficit vodních zdrojů a přírodní rizikové procesy. Rozvojová spolupráce mezi Českou a Peruánskou republikou probíhá rovněž na úrovni pedagogické.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci