Skip to main content

Vše nejlepší ke Dni učitelů

| Co se děje na fakultě

Jan Ámos Komenský, jehož 431. výročí narození si u příležitosti dnešního Dne učitelů připomínáme, kdysi prohlásil, že „učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Přejeme všem pedagogům, aby přistupovali ke vzdělávání studentů s radostí, zaujetím, trpělivostí a ochotou, aby byli k případným nedostatkům při zkoušení chápaví a shovívaví a aby vždy uměli probouzet ve svých studentech radost z tvůrčího procesu a vyvolávali v nich trvalou touhu po dalším poznání. Vždyť „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“, nabádal také J. A. Komenský.

Milé kolegyně a kolegové, k dnešnímu svátečnímu dni přejeme vše nejlepší, buďte i nadále kvalitními učiteli a zanechejte vždy jen dobrou stopu sebe sama v rozvoji druhých.


P.S.: (Nejen) pro pobavení přikládáme díl věnovaný životu J. A. Komenského ze seriálu Dějiny udatného českého národa.

video