Skip to main content

Zemřel doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

| Co se děje na fakultě

S lítostí oznamujeme, že v sobotu 11. 3. 2023 ve věku 76 let zemřel po těžké nemoci bývalý dlouholetý pracovník naší fakulty, doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph.D.

Doc. Perný začal působit na zdejší škole v roce 1993 na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde těžištěm jeho práce bylo vzdělávání budoucích učitelů matematiky všech stupňů škol. Zastával zde i funkci oborového didaktika matematiky.

Díky němu vznikla na katedře tradice pořádání Seminářů z didaktiky matematiky, tehdy organizovaných ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje. Kromě vědecké a pedagogické činnosti na domovské katedře působil doc. Perný zároveň na katedře primárního vzdělávání, jíž byl dlouhá léta vedoucím. V letech 2005 - 2007 byl také proděkanem FP TUL pro akreditaci. Zasloužil se zejména o zavedení kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které fakulta nabízí dodnes.

Jeho blízká spolupracovnice z KPV dr. Hana Valešová na něj vzpomíná takto: "Na společných téměř 20 let na katedře primárního vzdělávání, které věnoval mnoho času a energie, budu vzpomínat vždy s úctou a v dobrém. Děkuji mu za podporu, vstřícnost, nadhled, vlídné slovo i dobře míněné rady. I když se od nás vzdálil, zůstane navždy v našich vzpomínkách."

Doc. Perný zůstane trvale v našich vzpomínkách zapsán jako vstřícný a obětavý kolega, vždy připravený pomoci a poradit jak studentům, tak svým kolegům.
Čest jeho památce.


Poslední rozloučení proběhne v pátek 17. 3. 2023 ve 14 hodin ve velké obřadní síni krematoria Liberec.