Zemřel zakladatel katedry sociálních studií a speciální pedagogiky doc. Bohumil Stejskal

| Co se děje na fakultě

Vedení FP a katedra KSS s lítostí oznamují, že nás dne 19. 10. 2021 ve věku 86 let opustil doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Doc. Stejskal byl v r. 2003 zakládajícím členem katedry sociálních studií a speciální pedagogiky. Na katedře až do roku 2017 aktivně působil, přičemž do r. 2008 ji také vedl. Doc. Stejskal byl významným odborníkem v oboru speciální pedagogika. Ve své odborné práci se zaměřoval zejména na osoby s mentálním postižením a na problematiku šikany. Část svého profesního života působil jako poradce na MŠMT.

Pan docent se významně zasloužil nejen o vznik katedry, ale i o její rozvoj. Dlouhodobě usiloval o pozitivní změnu postojů k lidem s postižením jak ve vztahu ke svým studentům, tak ve vztahu k celé společnosti.

Čest jeho památce.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci