Skip to main content

Dějepis. Dějepis? Dějepis!

| Aktuality

Zveme vás na konferenci věnovanou historickému vzdělávání, která se koná 14.-15. 9. 2023 v Olomouci na Katedře historie FF.

 Konferenci pořádá Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s. a její součástí bude výroční schůze asociace.

Návrhy na své příspěvky zasílejte, prosím, do 20. června na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Za pořadatele:

Milan Ducháček, Technická univerzita Liberec

Radmila Prchal Pavlíčková, Univerzita Palackého Olomouc

Jaroslav Pinkas, Univerzita Karlova, Praha

 

Anotace konference:

Historické vzdělávání a vzdělávání budoucích učitelů a učitelek dějepisu prochází významnou proměnou a veřejnou debatou, která je rámována na straně jedné velkou revizí RVP a na straně druhé reformou profesního vzdělávání budoucích učitelů. 

Klíčové otázky:

Co přináší revize RVP do vzdělávací oblasti Člověk a společnost? Co očekáváme od výuky starších a moderních dějin? Jaké kompetence má mít historicky gramotný člověk? Má být dějepis jen souborem hotových, „objektivních“ faktů k zapamatování,  nebo prostorem pro kritické přemýšlení a dialog? Jak volit vhodná kritéria pro ověřování rozvoje dovedností? Kam by měly směřovat inovace vzdělávání budoucích učitelek a učitelů dějepisu? Jak reagovat na rozpor mezi potřebou budování identity a socializace na straně jedné a rozvojem kritického myšlení jedince na straně druhé? Má dějepis vychovávat k vlastenectví? Jak se ve výuce dějepisu promítá současná politická situace a politické zájmy? A je to málo nebo moc?