Skip to main content

Den učitelů

| Aktuality

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách něměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“ – Jan Ámos Komenský

Milé kolegyně, milí kolegové, 

28. březen už od roku 1955 patří Dni učitelů. Připomínáme si výročí narození učitele národa Jana Ámose Komenského a oceňujeme práci učitelek a učitelů současných. Ať už učíte dlouhá léta nebo se na kariéru ve školství teprve připravujete, víte, že práce je to náročná a leckdy veřejností nedoceněná.

Proto nám dovolte vám popřát, aby vám učitelské povolání stále dávalo smysl, dělalo radost a učilo i vás.

FP TUL