Skip to main content

ENGLISH CHRISTMAS CONCERT – VE SVĚTLE SVÍČEK, dávná tradice z Anglie

| Aktuality

Technická univerzita v Liberci již po páté pořádá 5. prosince 2023 od 19h v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci adventní koncert s názvem English Christmas Concert – „Ve světle svíček“. Pro letošní provedení přizvala vzácného hosta, sólo trumpetistu Ladislava Kozderku z Prahy.

V roce 2017 se stal English Christmas Concert premiérou v celé České republice. Pořad byl a je věrnou kopii anglické tradice nazvané The Festival of Nine Lessons and Carols. Zpívání anglických koled proložené čtením z Bible je dávná anglická tradice, která během Adventu zní na školách, univerzitách a v kostelích v celé Anglii. Zapustila kořeny i na půdě Technické univerzity v Liberci. Hlavním iniciátorem univerzitního provedení byl a je Christopher Muffett z katedry anglického jazyka, který k celému záměru přizval Janu Konvalinkovou a sám k tomu říká: „Živý jazyk, živá angličtina, prostoupená tvořivostí, zpěvem a přednesem textů, které se pojí k tak silnému tématu Adventu a Vánoc, to je pro pedagoga výzva i obrovská šance k propojení výuky s reálnou zkušeností. Jsou–li do celého procesu zapojeni studenti celé univerzity, studenti Erasmu, ale i žáci základní školy a senioři z univerzity třetího věku, pak se v průřezu generací spojují síly a angličtina žije, zpívá a přednáší. Vedle opravdu velikého vkladu cizojazyčného, je důležité zmínit právě i sociální a mezigenerační aspekt, kdy třígenerační těleso žije a dýchá English Christmas Concertem, tedy pradávnou anglickou tradicí.“