Skip to main content

FP TUL na konferenci o inovacích v učitelské přípravě

| Aktuality

FP TUL se zúčastní konference hnutí Otevřeno "Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů?". Jedním z hlavních témat bude inovace státních závěrečných zkoušek, které budou prezentovat zástupci naší katedry pedagogiky a psychologie (KPP)

Tomáš Kasper a Jitka Novotová z KPP budou prezentovat výsledky projektu "K nové státnici jen s pedagogickou přípravou", který se zabývá inovací státních závěrečných zkoušek na FP TUL. "Od roku 2023 úspěšně pracujeme na projektu, který posouvá naši přípravu studentů v bakalářském stupni směrem k praktické učitelské praxi," uvádějí.

Konference nabídne také další pohledy na inovace v přípravě učitelů. "Těšíme se na společný dialog s fakultami z Brna, Prahy a Ostravy, s nimiž jsme spolupracovali ve pracovní skupině a měnili učitelskou přípravu k praxi," dodává Veronika Bačová z katedry pedagogiky a psychologie.

Více informací o programu a samotné konferenci naleznete zde.