Skip to main content

Národní šetření vnímané připravenosti absolventů učitelství a začínajících učitelů

| Aktuality

Vážené studentky a vážení studenti, vážené paní učitelky a vážení páni učitelé na začátku kariérní dráhy,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, jak vnímáte své profesní dovednosti a co je podle Vás zásadní pro kvalitní výuku.
Dotazník je určen pro:
•    studentky a studenty posledních ročníků studia, které poskytuje kvalifikaci učitelky / učitele na základních nebo středních školách,
•    učitelky a učitele základních a středních škol, kteří vyučují dva školní roky a méně.

Účastí na tomto šetření můžete přispět ke zkvalitňování pregraduální přípravy učitelek a učitelů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a fakulty připravující učitelky a učitele spolupracují na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek ( https://www.edu.cz/pregradual/). Při práci na reformě přitom vycházíme právě z dat z Národního šetření vnímané připravenosti absolventů učitelství a začínajících učitelů. O hlavních zjištěních z loňského pilotního šetření si můžete přečíst v tiskové zprávě ( https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/unikatni-setreni-jak-jsou-zacinajici-ucitele-pripraveni-na). Při tvorbě dotazníku jsme zároveň vycházeli z Kompetenčního rámce absolventa učitelství ( https://www.msmt.cz/vzdelavani/kompetencni-ramec-absolventa-ucitelstvi), který představuje společnou vizi pro kvalitu učitelské přípravy.
Vaše odpovědi budou zcela anonymní. Ani fakulta, ani ministerstvo nebudou moci identifikovat, kdo je autorem odpovědí. Účast na šetření je dobrovolná. Vyplnění dotazníku by Vám mělo zabrat přibližně 20–30 minut. Více o samotném šetření a o podmínkách použití dat se dočtete přímo v dotazníku.
Dotazník prosím vyplňujte na tomto odkazu:  https://hodnoceniopvvv.cz/index.php/984748?lang=cs

Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy týkající se tohoto šetření, můžete se obrátit na členy evaluačního týmu Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT, a to Jiřího Münicha ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Janu Fikrlovou ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku a za pomoc se zkvalitňováním přípravy učitelek a učitelů. Váš pohled je pro nás velmi důležitý.
Autorský tým Národního šetření vnímané připravenosti absolventů učitelství a začínajících učitelů