Skip to main content

Postřehy z nového předmětu Zahraniční pedagogická exkurze

| Aktuality

Studenty a studenti bakalářského programu Pedagogická studia absolvují nově povinný předmět Zahraniční pedagogická exkurze, v jehož rámci mohou na „vlastní kůži“ nahlédnout principy zahraničních pedagogických koncepcí.

„Soustředíme se na zahraniční školy, které nabízí alternativně pojatý vzdělávací program a na jejich příkladu hodnotíme a analyzujeme přínos dané pedagogické koncepce pro rozvoj dětí v složitém 21. století“, sděluje garantka programu Dana Kasperová. V květnu a v červnu 2023 studentky a studenti navštívili školy v německé Hartavě a waldorfskou školu ve Zhořelci. Na těchto školách sledovali jak pedagogické principy, tak i sociální klima, výukové metody a zejména také oblast neformálního vzdělávání v tzv. celodenní škole.

Předmět zahraniční exkurze se stal důležitou součástí programu a snad i motivuje studentky a studenty k dalšímu poznávání zajímavého zahraničního pedagogického terénu. Dokazují i to mnohé postřehy ze zahraniční cesty: „V tomto prostředí jsem shledala spousty zajímavých situací a principů, které mi připadaly přínosné. Velmi mě toto pojetí výuky zaujalo, zejména v tom, že děti zde jsou nenásilnou formou vedeny k samostatnosti, což považuji za velmi důležité“, říká studentka Kristýna Bláhová o návštěvě ve waldorfské škole ve Zhořelci. Podobně i její kolegyně ze studia shledaly mnoho důležitých prvků v koncepci alternativní školy v Hartavě, kde hodnotily jak věkově smíšené skupiny a spolupráci v nich, tak i aktivní učení, badatelsky orientované výukové postupy, svobodu učení a rozvoj těla i duše ve výuce.