Skip to main content

Pozvánka na zasedání akademické obce

| Aktuality

Zveme vás na slavnostní zasedání akademické obce.

Událost se koná dne 29. 11. od 17:45 v posluchárně P100 budovy P  (Komenského 314).

Program:

1. Stav fakulty a stručné zhodnocení činnosti fakulty za 2. funkční období
děkana.
2. Informace o činnosti Akademického senátu FP TUL | předseda AS FP TUL.
3. Zdravice rektora.
4. Křest knihy B. Kirchner pro FP i o FP "Stejné místo. Stejný čas. Jiné
pohledy.".
5. Vyhlášení Ocenění děkana.
6. Předání pamětních medailí FP.
7.Vernisáž díla pro FP výstavního projektu "Seminář naděje".
8. Volná diskuze, občerstvení.