Skip to main content

Slavnostní shromáždění akademické obce FP TUL

| Aktuality

Včera, 29. 11. v podvečer, proběhlo v učebně P100 tradiční slavnostní shromáždění akademické obce naší fakulty. Děkan prof. Jan Picek podal zprávu o situaci fakulty a zhodnotil její rozvoj za osm let, kdy byl jejím děkanem. Předseda fakultního akademického senátu dr. Martin Slavík zhodnotil práci senátu za rok 2023 a poděkoval děkanovi a celému vedení fakulty za výbornou spolupráci. Promluvil také rektor doc. Miroslav Brzezina.

Již podruhé v historii fakulty bylo vyhlášeno Ocenění děkana, a to ve dvou kategoriích: ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti získal doc. Martin Fárek z katedry geografie, za monografii India in the Eyes of Europeans. Conceptualization of Religion in Theology and Oriental Studies, která vyšla v distribuci Chicago University Press. Ve druhé kategorii, za výjimečný počin v pedagogické činnosti, byl oceněn projekt Didaktická dílna pod vedením Miroslava Slowika z katedry románských jazyků.

Děkan také předal pamětní medaile za dlouholetou a významnou práci pro fakultu. Stříbrnou medaili si odnesli: Dr. Marcela Malá, dlouholetá vedoucí Katedry anglického jazyka, a doc. Petr Urbánek za významný přínos pro výuku didaktiky a organizaci pedagogických praxí. Bronzovou medaili získali: doc. Petr Anděl, Ing. Soňa Hořínková, dr. Zdeněk Kalousek, dr. Martina Šimůnková a doc. Miroslav Šulc.

Závěrečným bodem setkání bylo uvedení knihy B. Kirchner pro FP i o FP "Stejné místo. Stejný čas. Jiné pohledy," a vernisáž s tím související umělecké realizace objektu před budovou P.