Skip to main content

Slovo děkana FP

| Aktuality

Milí studenti, milé studentky, milé kolegyně a milí kolegové,

píšu vám dnes jako děkan patrně naposledy, neboť můj mandát za pár dní vyprší. S radostí jsem vám chtěl popřát pohodové a klidné Vánoce. Pochopitelně vám je přeji, ale v souvislosti s čtvrtečními tragickými událostmi na FF UK nahradil radost velký smutek, a tak těžko hledám slova. Jsem nyní především v duchu s těmi, které tato neblahá událost jakkoliv postihla. Myslím ale i na vás všechny, a vybavují se mi tak vzpomínky na uplynulá léta. Některá období a záležitosti nebyly snadné, ale to tak k běhu života patří, nicméně v mém srci převládá pocit  vděku, že jsem mohl být součástí fakultního společenství, a radosti ze společného života a spolupráce s vámi.

Rád bych tuto radost s vámi sdílel a chtěl bych všem popřát, aby se radovali z přítomnosti blízkých a milovaných lidí teď v době vánoční, ale také, až Vánoce odejdou. Važme si, že můžeme být spolu, navzájem si projevovat lásku, přátelství či úctu.

A DĚKUJI vám …

Váš Jan Picek, děkan FP TUL