Vyhlášení sběru nominací na Ocenění děkana 2023

| Aktuality

Až do 30. 6. 2023 můžete zasílat své nominace na Ocenění děkana 2023 ve dvou kategoriích:

1)  Ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti. Jeho cílem je  zviditelnit jakýkoliv významný počin v akademickém roce 2022/23, který lze zahrnout pod pedagogickou činnost vyučujících na FP. Rádi bychom ocenili mimořádnou aktivitu, úsilí nebo čin vyučujících, které jsou výjimečné ve srovnání s obvyklým rámcem plnění pedagogických povinností. Chceme těmto vyučujícím vyjádřit uznání a poděkovat jim tak za jejich nadstandardní činnost a zároveň propagovat jejich kvalitu a jedinečnost.

2)  Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti. Jeho cílem je poukázat na mimořádné výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti zaměstnanců a zaměstnankyň FP vzniklé či poprvé uveřejněné v období posledních dvou kalendářních let (2021, 2022). Chceme tak ocenit aktivitu zaměstnankyň a zaměstnanců FP v oblasti tvůrčí činnosti a vyzvednout a propagovat významné výsledky vzniklé na FP, ale i jinde za významné účasti našich zaměstnankyň a zaměstnanců.

Obě ocenění jsou důležitou zpětnou vazbou pro fakultu, její vedení, kolegyně a kolegy i samotné nominované a oceněné. 

Nominace můžete podávat online formou.

Všechny potřebné informace naleznete na webu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť