Skip to main content

Zápis do druhých a vyšších ročníků na akademický rok 2023/2024

| Zprávy pro studenty

Zápisy do druhých a vyšších ročníků na akademický rok 2023/2024 se konají dle pokynu - příkaz děkana č. 1/2023.

Studenti stávajících posledních ročníků, kterým se elektronický zápis již nepodaří provést, si vygenerují
a podepíší zápisový list A za rok 2022/2023 a zápisový list B za akademický rok 2023/2024. Oba listy poté
doručí na studijní oddělení osobně, poštou, emailem nebo vhozením do schránky před studijním
oddělením, a to v termínu od 11. 9. 2023 do 15. 9. 2023.
Potvrzení o studiu se bude vydávat v termínu 11. 9. – 15. 9. 2023 v úředních hodinách studijního oddělení.

SAMOZÁPIS  od 1. 9. 2023 do 10. 9. 2023 si provedete ON-LINE zápis do dalšího ročníku.