Aplikovaná geografie

Nabízíme Vám vzdělání v geografických vědách z oblasti humánní, fyzické a regionální geografie a naučíme Vás metody a techniky geografického zpracování dat, včetně metod kartografické prezentace dat v geografických informačních systémech (GIS). Připravíme Vás na konkrétní praktické geografické úlohy, seznámíme Vás s projektovým pojetím odborných činností a k samostatnému řešení výzkumných problémů. Získáte komplexní geografické vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které Vám umožní přímé uplatnění v praxi bez potřeby dodatečného vzdělávání. Samozřejmě získáte dobré základy pro další odbornou přípravu v rámci navazujícího magisterského studia.

Chceš správně porozumět přírodě a interpretovat život kolem sebe?

Chceš se vzdělávat a zároveň být na čerstvém vzduchu?

Chceš si udělat vlastní mapu?

Učitelství oblíbeného předmětu, jakým Zeměpis bezpochyby je, Vás naučíme nejen teoreticky, ale také s motivací udělat Zeměpis ještě oblíbenější přes geografické dovednosti a hry. Obsah a metody naší výuky Vás taky připraví na aplikace geografie v životě i chytrém telefonu. Pro komunální politiku získáte lepší přehled jako jiní odborníci a odborné nástroje, jak řídit obec nebo město. V neposlední řadě Vám vytvoříme podmínky pro poznávání sousedních i vzdálených krajin jako cestovatelé, dobrovolníci nebo stážisté.

 doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc., garant studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0532A330022
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Böhm Hynek, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodci studiem

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

KGE

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
dle dohody předem emailem

„Tutor z latiny znamená "poručník", poradce, průvodce studentů během jeho studia - může pomoci při potížích s výukou, studiem, předměty, rozvrhem ale i v komunikaci s vyučujícími - na všechno, co potřebujete vědět, se vám budu snažit odpovědět, pokud to bude v mých možnostech.“

 

Co se naučíte?

Pochopíte základní geografické procesy (jak přírodní tak sociální) a naučíte se číst, analyzovat i vytvářet různé mapy. Během terénních cvičení se seznámíte s prací v přírodě i městském prostředí a pochopíte geografické zákonitosti přímo v reálném životě.

Pokud se rozhodnete pro Aplikovanou geografii, vyzkoušíte si navíc i různé praktické úlohy přímo v praxi a naučíte se aplikovat geografický pohled na řešení aktuálních problémů. Zvládnete i práci s GIS či územními plány na vysoké úrovni. Pokud si vyberete učitelskou kombinaci, naučíte se vysvětlit geografické jevy i zákonitosti způsobem vhodným pro žáky základních a středních škol.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Studovat na katedře geografie není jen sezení na přednáškách, ale je také obohaceno o zajímavé výpravy do terénu. Všichni vyučující jsou profesionálové v oboru a mohou nabídnout informace nejen načtené z knih, ale i ze své zajímavé praxe. Navíc celá katedra tvoří přátelský kolektiv lidí, díky kterému jde studium mnohem lépe a bez zbytečného stresu.

Šárka Kalvová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

V praxi naleznete uplatnění v institucích zabývajících se územním plánováním, regionálním rozvojem, ochranou přírody a všude tam, kde se využívají geografické informační systémy. Především jde o různé instituce veřejné správy na evropské, republikové, krajské i lokální úrovni, neziskové organizace, soukromou sféru (podniky, management) a sféru služeb a cestovního ruchu.

Naši absolventi pracují v řadě velmi různých podniků a institucí, neboť geografie (a její vyjádření v podobě map) je prakticky všudypřítomná.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Aplikovaná geografie - akreditace se připravuje

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci