Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studium bakalářského programu je určeno pro všechny, kteří mají vřelý vztah nejen k českému jazyku a literatuře, ale také k mladým lidem. Je určeno těm, kteří budou ve svém profesním životě chtít předávat své znalosti češtiny žákům a studentům a pozitivně je ovlivňovat ve vztahu k naší mateřštině. 

Cílem bakalářského programu je především získat co nejvíce poznatků o českém jazyce a o české literatuře. Na katedře nám jde hlavně o to, aby naši studenti neulpívali na povrchu a aby se záhy dokázali vyrovnat s faktem, že češtinu neumí každý jenom proto, že je to naše mateřština. 

Díky studiu v tomto programu tak získáte nezbytný odborný základ, který vám v budoucnu umožní stát se vyučujícími českého jazyka a literatury na základní i střední škole. V bakalářském studiu si osvojíte především faktické vědomosti z oboru. Na ty můžete navázat při studiu magisterského programu, v němž se už klade větší důraz na složku didaktickou a pedagogickou. 

Na naší katedře se můžete těšit na přátelskou atmosféru i kooperativní přístup vyučujících, studovat navíc budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí univerzity s bohatým kulturním i sportovním zázemím. 

Chcete všestranně rozvíjet svůj zájem o český jazyk a literaturu?

Myslíte si, že dokážete naučit mladé lidi, aby měli rádi svůj mateřský jazyk?

Zajímají vás moderní metody výuky předmětu, který se učí vždy a na všech typech škol?

Máte-li rádi český jazyk a literaturu a chcete-li své nadšení pro naši mateřštinu sdílet s ostatními, pak je pro vás bakalářský studijní program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání to pravé. 

Mgr. Václav Lábus, Ph.D., garant studijního programu

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Lábus Václav, Mgr. Ph.D.

Průvodce studiem

PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

KCL

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
lichý čtvrtek 12:20-13:30

„Tutor pomůže, když si nevíte rady s výukou, se vztahy k vyučujícím, s předměty a rozvrhem, ale taky, když se potřebujete něco vědět a bojíte se někoho zeptat..“

Co se naučíte?

Naučíte se českému jazyku rozumět podstatně líp než jeho běžní uživatelé. Proč? Především proto, abyste ho po absolvování magisterského stupně mohli úspěšně vyučovat na základní nebo střední škole. 

Dokážete si poradit s jakýmkoliv textem. Dokážete analyzovat specifika neliterárního textu, jeho funkce, výstavbu i jazykové prostředky v celé jejich šíři. V kontextu literární historie i teorie dokážete všestranně analyzovat literární text a interpretovat jej; dokážete vřadit osobnosti literárního světa do kontextu jejich doby a tvorby. A co je neméně důležité: dokážete se orientovat v oborové literatuře a s její pomocí dokážete napsat kvalitní odborný text.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Již odmala jsem se tak nějak intuitivně zabýval češtinou, ačkoliv jsem ještě netušil, že si sám pro sebe provádím své vlastní rozbory slov a vět. V té době jsem přirozeně ještě některé jevy neuměl pojmenovat a správně analyzovat – tato schopnost se začala pomalu rozvíjet na gymnáziu a konečně na lingvistických seminářích na vysoké škole došlo k výraznému prohloubení (nejen) těchto znalostí. Ruku v ruce s láskou ke slovům a větám jde literatura, která nám dokazuje, jak velkou moc tyto jazykové jednotky mají. To a mnohem více zjistíte a prožijete na Katedře českého jazyka a literatury Technické univerzity v Liberci.  

Jaroslav Švíř, student

Jak a kde se uplatníte?

Bakalářské studium připravuje studenty hlavně na vstup do navazujícího magisterského studia zaměřeného na učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a SŠ. 

Vzhledem k získaným jazykovědným i literárněvědným kompetencím mohou studenti pokračovat i v jiných typech navazujícího magisterského studia, zaměřeného oborově. 

Po absolvování bakalářského stupně se studenti mohou uplatnit i jako pedagogičtí asistenti na ZŠ nebo SŠ.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Je vyžadována maturitní zkouška z českého jazyka na české střední škole

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
český jazyk a literatura anglický jazyk 
český jazyk a literatura dějepis
český jazyk a literatura německý jazyk
český jazyk a literatura tělesná výchova
český jazyk a literatura základy společenských věd
anglický jazyk český jazyk a literatura
dějepis český jazyk a literatura
německý jazyk český jazyk a literatura
tělesná výchova český jazyk a literatura
základy společenských věd český jazyk a literatura

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR

 Není vypsaná kombinace

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na FP TUL v NMgr. studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ / Učitelství pro SŠ se specializacemi (tj. kombinacemi dvou akreditovaných oborů včetně českého jazyka).
V současné době probíhají akreditační řízení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci