Skip to main content

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Chemii se zaměřením na vzdělávání můžete studovat v kombinaci s některým z dvanácti dalších oborů na fakultě. Nejčastěji s přírodopisem, fyzikou, matematikou nebo informatikou, možné jsou ale i kombinace s jazykovými nebo humanitními obory. Při studiu se budete pohybovat na katedře chemie v přátelském a inspirativním prostředí. Katedra chemie zároveň zajišťuje studium přírodopisu, nanotechnologií a bioinženýrství a část výuky probíhá společně, takže využijete výhod větší a pestré skupiny kolegů i skutečnosti, že studentů chemie není moc, takže s každým pracujeme individuálně.

Chcete vědět, kdy se zastaví čas?

Jak je možné, že naše tělo vyrábí tolik věcí a nesplete se?

Kde vznikají nová léčiva?

A chcete o tom umět poutavě vyprávět?

PS: dojde i na výbuchy...

  Kód studijního programu:
  B0114A300112
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština

Průvodce studiem

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

KCH - Chemie se zaměřením na vzdělávání

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
úterý 13–14 h a dále po dohodě

„Pomohu se vším, s čím se na mě obrátíte: od studia přes kariérové plánování, využití  informačních a komunikačních technologií v jakémkoli oboru až po life hacking.“

Co se naučíte?

Projdete všechny základní chemické obory - obecnou, anorganickou, organickou, analytickou a fyzikální chemii, nadstavbou jsou znalosti z biochemie, životního prostředí a dalších mezioborových předmětů. Ke každému předmětu jsou laboratorní cvičení, takže se budete orientovat v laboratorních metodách a jejich aplikacích. Naučíme vás jak navrhnout, vypracovat, prezentovat a obhájit projekt, používat výpočetní techniku k řešení a vyhodnocení experimentů, ke zpracování výsledků. Protože jde o program se zaměřením na vzdělávání, absolvujete i blok předmětů zaměřených na pedagogiku, psychologii a didaktiku. A budete studovat nejméně jeden cizí jazyk.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

To, že studuji tento obor je vlastně náhoda. Původně se mi na vysokou školu znovu nechtělo, ale během několika semestrů mě členové naší katedry přesvědčili, že to má cenu. Především velmi osobním a lidským přístupem. Také bylo úžasné, že mě (budoucího učitele) vyučují odborníci a vědci podílející se na výzkumech. Takoví lidé vám toho dokážou mnoho předat, zvláště pak odborný nadhled.

Matěj Chvála, student

Jak a kde se uplatníte?

Kdekoli a výborně! Můžete pokračovat v navazujícím studiu učitelství chemie. Chemikářů je na školách dlouhodobě nedostatek, uplatnění je jisté. Můžete jít do navazujícího studia i v jiných programech třeba na přírodovědných nebo technických fakultách. Pokud budete končit po bakalářském stupni, budete schopni pracovat třeba v laboratořích, které se zabývají chemickou analýzou, dále v toxikologických laboratořích, v laboratořích zabývajících se biochemickými a fyzikálně-chemickými analýzami. Absolventi také nalézají uplatnění ve státní správě v oblasti ochrany životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.). 

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek : do 30. 4. 2024

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů

Vypsané kombinace pro akademický rok 2024/2025

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
chemie matematika
chemie přírodopis
matematika chemie
přírodopis chemie
Kombinovaná forma studia
MAIOR MINOR
chemie fyzika
chemie matematika
chemie přírodopis
fyzika chemie
matematika chemie
přírodopis chemie

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi nebo mohou vybírat ze široké nabídky učitelských studijních programů na jiných vysokých školách v ČR, případně mohou pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných vysokých škol v ČR.

Jak probíhá kombinované studium

Studijní plán pro kombinované studium je obsahově stejný jako pro prezenční. Liší se pouze forma výuky. „Kombiňáci“ část studia absolvují prezenčně na výuce, část tvoří samostudium. Ve studiu máte k dispozici studijní opory jako je e-learning a další elektronické zdroje a odbornou literaturu. Samozřejmostí jsou konzultace s vyučujícími.

Pro koho je tato forma studia vhodná? 

Studium je vhodné pro všechny, kteří se zajímají o tento obor, a je samozřejmě vhodné pro učitele, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci či si ji chtějí rozšířit.