Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Studijní program je určen především těm z vás, které zajímají dějiny a rádi by je v budoucnu vyučovali na základních a středních školách. V průběhu studia získáte přehled o vývoji lidské společnosti od pravěku po konec 20. století a základní znalosti z oblasti obecných zásad historikovy práce s prameny, metodologie historie, dějin umění a kultury a didaktického zpracovávání a předávání získaných poznatků. Nabudete též základní pedagogické, psychologické a pedagogicko-praktické znalosti a dovednosti.

Technická univerzita v Liberci nabízí pro studium i mimostudijní činnost moderní a příjemně vybavené prostředí. Kromě studia se můžete zúčastnit dalších nabízených aktivit, jakými jsou koncerty, výstavy, vzdělávací kurzy, sportovní akce atd. Žít budete v příjemném městě obklopeném přírodou, s možností bohatého kulturního a sportovního vyžití.

Studiem historie nezměníte (svou) minulost, ale pochopíte, jak lze utvářet svou budoucnost. Studium historie nikdy nekončí, a proto je vždy zajímavé, stejně jako lidský život. Historií jako oborem se živit nemusíte, můžete jí však obohatit sebe i své blízké.

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., garant studijního programu

Chcete poznat lidské dějiny od pravěku do konce 20. století? 

Chcete porozumět minulosti a tím i lépe pochopit přítomnost?

Chcete poznat historický vývoj ČR i dalších evropských zemí prostřednictvím historických exkurzí?

Chcete vyučovat dějepis na základních či středních školách?

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Svoboda Milan, PhDr. Ph.D.

Průvodce studiem

Anna Habánová, Ph.D., M. A.

KHI

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
  po dohodě

„Mohu pomoci s rozhlédnutím se po katedře, základním vysvětlením systému vysokoškolského studia.“

Co se naučíte?

Během tříletého studia získáte základní faktografické znalosti z českých/československých i obecných dějin, navíc pak schopnost porozumět vývoji lidské společnosti v širokých souvislostech. Díky nabytým metodologickým, paleografickým a jiným schopnostem a dovednostem se naučíte pracovat s písemnými, audiovizuálními i dalšími typy pramenů. V rámci volitelných předmětů se lze zaměřit na problematiku či období, které je vám nejbližší. Kromě studia se můžete účastnit odborných exkurzí v České republice i v zahraničí (Německo, Rakousko, Ukrajina, Itálie, Balkán aj.), seminářů, konferencí a workshopů pořádaných katedrou historie i různých vědecko výzkumných aktivit. Součástí vaší výuky budou i předměty z oblasti psychologie a pedagogiky, abyste se naučili pracovat se žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol a získané oborové dovednosti jim byli schopni předat. 

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Věděla jsem, že studovat dějiny znamená naučit se hromadu jmen a dat. Na naší katedře to ale naštěstí znamená i pochopit souvislosti, umět se dívat na minulost a přemýšlet o ní. Budete chodit na přednášky, ale nebudete se zbytkem dvojitého espressa děkovat bohu, že jste přežili. Bude vás to bavit a zcela jistě se i zasmějete. 

Petra Posová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Po absolvování můžete v rámci FP TUL nastoupit do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – specializace Dějepis či do jednooborového navazujícího magisterského studijního programu Historie, případně pokračovat ve vzdělávání na jiných vysokých školách v ČR.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
dějepis český jazyk a literatura
dějepis německý jazyk
dějepis španělský jazyk
dějepis základy společenských věd
dějepis zeměpis
český jazyk a literatura dějepis
německý jazyk dějepis
španělský jazyk dějepis
základy společenských věd dějepis
zeměpis dějepis

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
dějepis anglický jazyk
dějepis německý jazyk
dějepis základy společenských věd
dějepis zeměpis
anglický jazyk dějepis
německý jazyk dějepis
základy společenských věd dějepis
zeměpis dějepis

 

Navazující studijní program na FP

V současné době probíhá akreditační řízení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci