Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Studium němčiny jako celek představuje vyváženou kombinací teoreticky a prakticky zaměřených předmětů. V prvním ročníku prohloubíte Vaše jazykové znalosti a komunikační dovednosti. O rok později se ponoříte do struktury jazyka a pochopíte jeho fungování. Literární semináře Vám upevní vhled do jazyka, rozvinou Vaše kritické myšlení i interpretační dovednosti. V kulturně zaměřených předmětech získáte nejrůznější zajímavé informace o německy mluvících zemích. V posledním roce studia se seznámíte se základy výuky cizího jazyka a zjistíte, jaké bude Vaše profesní směřování.

Studiem Vás budou provázet kvalifikovaní pedagogové, kteří jsou zároveň vědci, překladateli či literáty. Uslyšíte němčinu rodilých mluvčích a budete mít možnost absolvovat stáž na některé z univerzit v německy mluvících zemích.

Záleží Vám na tom, jak se vzdělávají žáci v dnešní škole?

Chcete vést výuku moderně, inovativně, zaměřovat ji individuálně?

Chcete vést žáky v duchu demokratických hodnot vzdělávání a s podporou širší veřejnosti? 

Studujte němčinu, vyplatí se to.

Dr. phil. habil. Pavel Novotný, Ph.D., garant studijního programu

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Novotný Pavel, Dr. phil. habil. Mgr. Ph.D.

Průvodce studiem

Mgr. Martina Čeřovská

KNJ

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
 středa (sudé týdny) 9:00-10:30

„Pomohu s volbou vhodné strategie pro plnění studijních povinností, s výběrem užitečných volitelných předmětů, řešením problémů s rozvrhem.“

Video

Co se naučíte?

Postupně si osvojíte jazykové znalosti a dovednosti na takové úrovni, abyste byli v německém jazyce schopni plynule komunikovat, a to jak v ústní, tak psané formě. Zároveň budete schopni tyto znalosti pojímat v širších souvislostech a efektivně je předávat.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Už na gymnáziu mi bylo jasné, že se chci studiu němčiny věnovat i na VŠ. Rozhodla jsem se pro FP TUL a musím říct, že bych určitě neměnila. Studium mi dalo nejen spoustu odborných znalostí, ale umožnilo mi i absolvovat zajímavé studijní pobyty v Německu. Navíc díky tomu, že se katedra řadí k těm menším, panuje tu přátelská, řekla bych skoro až rodinná atmosféra. Pokud se zajímáš o němčinu a chceš tento jazyk a jeho kulturu poznat do hloubky, můžu ti studium na katedře německého jazyka FP TUL vřele doporučit.

Ludmila Mašková, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním tohoto programu můžete nalézt uplatnění v soukromé i státní sféře zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času. Dále máte možnost pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ, a takto prohloubit a profesně dokončit učitelskou kvalifikaci.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří doloží získání jazykového certifikátu úrovně B2, C1, C2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (získají tak maximální bodové ohodnocení testu), popř. ti, kteří mají středoškolský prospěch do 1,80 včetně.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
německý jazyk anglický jazyk
německý jazyk český jazyk a literatura
německý jazyk dějepis
německý jazyk španělský jazyk
německý jazyk základy společenských věd
anglický jazyk německý jazyk
český jazyk a literatura německý jazyk
dějepis německý jazyk
španělský jazyk německý jazyk
základy společenských věd německý jazyk

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
německý jazyk anglický jazyk
německý jazyk dějepis
německý jazyk základy společenských věd
anglický jazyk německý jazyk
dějepis německý jazyk
základy společenských věd německý jazyk

 

Navazující studijní program na FP

Absolventi oboru mohou pokračovat na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v navazujícím magisterském programu Učitelství pro 2. st. ZŠ, studijní obor Německý jazyk pro 2. st. ZŠ, nebo mohou vybírat z široké nabídky učitelských studijních programů na jiných vysokých školách v ČR, případně mohou pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných vysokých škol v ČR. 

Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy, např. Vychovatelství na FP TUL nebo odborné studium na jiných vysokých školách v ČR.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci