Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání můžete studovat v různých kombinacích. Nejčastěji v kombinaci s chemií, geografií, tělesnou výchovou, matematikou nebo fyzikou. 

Můžete očekávat kolegiální a přátelský přístup vyučujících a kolegů z vyšších ročníků.

Chcete umět připravit biologický preparát a pozorovat ho pod mikroskopem?

Chcete odhalit podstatu fungování buněk?

Chcete spoleně s námi spolupracovat s nejstarší zoologickou zahradou v ČR?

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Ševců Alena, RNDr. Ph.D.

Průvodce studiem

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

KCH

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
úterý 13–14 h a dále po dohodě

„Pomohu se vším, s čím se na mě obrátíte: od studia přes kariérové plánování, využití  informačních a komunikačních technologií v jakémkoli oboru až po life hacking.“

Video

Co se naučíte?

Při studiu projdete základní biologické obory a budete vybaveni znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie. Studium je doplněno celou řadou rozšiřujících předmětů dle vašeho zájmu, například základy histologie a genetiky, nebo základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie a mnoho dalších. Převážná část předmětů je doplněna laboratorními cvičeními a cvičeními v terénu.

Spolupracujeme se ZOO Liberec, s Krajskou nemocnicí v Liberci nebo Severočeským muzeem v Liberci a to v rámci výuky nebo řešení projektů či závěrečných prací. Naučíme Vás práci s mikroskopy, zhotovování různých druhů preparátů, navrhnout, vypracovat a obhájit projekt nebo experiment s používáním výpočetní techniky. 

Díky tomu, že jde o program se zaměřením na vzdělávání, budete absolvovat i předměty, které jsou zaměřeny na didaktiku, pedagogiku a psychologii. V neposlední řadě budete studovat i cizí jazyk.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Při studiu projdete základní biologické obory a budete vybaveni znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie. Studium je 

Vaše uplatnění bude po absolvování výborné, protože učitelů se zaměřením přírodopis je velice málo a jsou žádaní. Máte ale i jiné možnosti. Můžete jít do navazujícího magisterského studia na různých přírodovědných fakultách a studovat biologický obor, který Vás baví. Nebo pokud budete končit bakalářským stupněm studia, najdete uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, a to ve vědeckých institucích nebo v laboratořích zdravotnických zařízení. Uplatnění najdete v laboratořích molekulární biologie, v mikrobiologických laboratořích nebo v biochemických laboratořích, případně budete schopni provádět základní geologické výzkumy v terénu. 

Uplatnění dále nejdete v oblasti státní správy v oblasti životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.) Další možností je uplatnění v botanických zahradách, v muzeích nebo v zoologických zahradách.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci