Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání můžete studovat v různých kombinacích. Nejčastěji v kombinaci s chemií, geografií, tělesnou výchovou, matematikou nebo fyzikou. 

Můžete očekávat kolegiální a přátelský přístup vyučujících a kolegů z vyšších ročníků.

Chcete umět připravit biologický preparát a pozorovat ho pod mikroskopem?

Chcete odhalit podstatu fungování buněk?

Chcete spoleně s námi spolupracovat s nejstarší zoologickou zahradou v ČR?

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Ševců Alena, RNDr. Ph.D.

Průvodce studiem

doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

KCH

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
 po dohodě

Budu velice ráda průvodcem a rádcem v průběhu vašeho vysokoškolského studia. Můžete se na mě proto obrátit s jakýmkoliv problém, který se společně budeme snažit vyřešit.

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.

KCH

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
úterý 13–14 h a dále po dohodě

„Pomohu se vším, s čím se na mě obrátíte: od studia přes kariérové plánování, využití  informačních a komunikačních technologií v jakémkoli oboru až po life hacking.“

Video

Co se naučíte?

Bez pochopení přírodních zákonů nepochopíme sebe, což bez přitažlivého,
ale náročného studia Přírodopisu, nejde.

doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Při studiu projdete základní biologické obory a budete vybaveni znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie. Studium je doplněno celou řadou rozšiřujících předmětů dle vašeho zájmu, například základy histologie a genetiky, nebo základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie a mnoho dalších. Převážná část předmětů je doplněna laboratorními cvičeními a cvičeními v terénu.

Spolupracujeme se ZOO Liberec, s Krajskou nemocnicí v Liberci nebo Severočeským muzeem v Liberci a to v rámci výuky nebo řešení projektů či závěrečných prací. Naučíme Vás práci s mikroskopy, zhotovování různých druhů preparátů, navrhnout, vypracovat a obhájit projekt nebo experiment s používáním výpočetní techniky. 

Díky tomu, že jde o program se zaměřením na vzdělávání, budete absolvovat i předměty, které jsou zaměřeny na didaktiku, pedagogiku a psychologii. V neposlední řadě budete studovat i cizí jazyk.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Studium přírodopisu na TUL mě mile překvapilo. Všichni učitelé jsou vstřícní, berou nás jako sobě rovné. A někteří nás berou dokonce jako svoje vlastní děti. V průběhu studia jsem měla několik zajímavých předmětů, nejvíce mě bavila obecná biologie, historie biologie a další. Dokonce jsem absolvovala kurz, který byl naučný, ale zároveň zábavný. Myslím, že jsem si nemohla vybrat lépe.

Veronika Lžičařová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Při studiu projdete základní biologické obory a budete vybaveni znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie. Studium je 

Vaše uplatnění bude po absolvování výborné, protože učitelů se zaměřením přírodopis je velice málo a jsou žádaní. Máte ale i jiné možnosti. Můžete jít do navazujícího magisterského studia na různých přírodovědných fakultách a studovat biologický obor, který Vás baví. Nebo pokud budete končit bakalářským stupněm studia, najdete uplatnění ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, a to ve vědeckých institucích nebo v laboratořích zdravotnických zařízení. Uplatnění najdete v laboratořích molekulární biologie, v mikrobiologických laboratořích nebo v biochemických laboratořích, případně budete schopni provádět základní geologické výzkumy v terénu. 

Uplatnění dále nejdete v oblasti státní správy v oblasti životního prostředí (referáty životního prostředí centrálních, krajských a místních institucí, v České inspekci životního prostředí, apod.) Další možností je uplatnění v botanických zahradách, v muzeích nebo v zoologických zahradách.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci