Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání


 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Valeš Miroslav, doc. Mgr. Ph.D.

Průvodci studiem

PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D.

KRO

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
 
osobně nebo online, ale vždy po dohodě e-mailem

„Ráda pomohu studentům zorientovat se ve studijních programech, které naše katedra nabízí. Studentům prvního ročníku ráda zodpovím všechny dotazy ohledně průběhu studia. Pomohu se zadáním bakalářské práce nebo s přihlášením na státní zkoušky. Pomohu také s účastí v nejrůznějších soutěžích, které se studentům španělštiny nabízejí.“

Chcete mluvit jazykem, který vám otevře cetu do Španělska i Latinské Ameriky?

Zajímají vás odlišné kultury a rádi byste je blíže poznali?

Cestujete rádi a lákalo by vás studovat v zahraničí?

Myslíte si, že výuka cizího jazyka může být i zábavná?

Na studiu jazyka mě fascinuje osobní kontakt s lidmi, kteří jím mluví, a jelikož španělsky mluví 400 milionů lidí, její studium nabízí neuvěřitelnou mozaiku kultur.

doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D., garant studijního programu

Co se naučíte?

Naučíte se dívat na svět novým pohledem, váš středoevropský způsob vnímání světa bude jen jedním z mnoha. Stane se z vás hispanista, učitel a průvodce, člověk vybavený atraktivním dorozumívacím jazykem. Španělsko se pro vás stane východiskem pro vaše cesty za poznáním, ať už ve skutečnosti, nebo v latinskoamerických románech. Španělština se stane vaší vizí, klíčem k jinému prožívání.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Největším plusem na studiu španělštiny je milý a osobní přístup vyučujících, kteří jsou vždy ochotni pomoci, poradit či si jen tak popovídat. Díky studiu jsem si nejen rozšířila jazykové a kulturní znalosti, ale získala jsem i cenné přátelství a nové zájmy.

Zuzana Valešová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Uplatníte se především ve škole - jazykové, základní i střední, veřejné i soukromé. Budete moci vést svou vlastní jazykovou agenturu, můžete překládat u soudu, tlumočit zajímavé hosty v naší zemi, pracovat pro nakladatelství jako překladatel či být součástí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Umět španělsky vám otevře vaši cestu. Vydejte se na ni, povedeme vás.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2023.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů

Vypsané kombinace pro akademický rok 2023/2024

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
španělský jazyk anglický jazyk
španělský jazyk český jazyk a literatura
španělský jazyk dějepis
španělský jazyk německý jazyk
španělský jazyk základy společenských věd
anglický jazyk španělský jazyk
český jazyk a literatura španělský jazyk
dějepis španělský jazyk
německý jazyk španělský jazyk
základy společenských věd španělský jazyk

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR

Nejsou vypsané kombinace

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studijního programu Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání mohou pokračovat na FP TUL v NMgr. studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol se specializacemi (tj. kombinacemi dvou akreditovaných oborů včetně španělského jazyka).

Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy, např. Vychovatelství na FP TUL nebo odborné studium na jiných vysokých školách v ČR.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť