Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání 

Studium Bc. oboru Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání je skvělou volbou a příležitostí pro vás, kteří máte rádi tělesnou výchovu a sport, rádi se pohybujete v letním a zimním prostředí a patřičné vzdělání je pro vás důležité. Během tříletého studia získáte teoretické znalosti a praktické dovednosti ve všech základních sportovních odvětvích, které jsou součástí výuky na našich základních a středních školách, základní metodické postupy budete umět prakticky použít při práci s žáky středního a staršího školního věku.

Studovat budete ve výborně sportovně vybaveném prostředí univerzity ve městě s neobvykle bohatou tělovýchovně-sportovní nabídkou na všech úrovních a navíc obklopeni krásnou přírodou. Kromě studia budete mít řadu příležitostí podílet se na dalších aktivitách (cvičení pro veřejnost a studenty TUL, kulturní aktivity apod.) ve spolupráci nejen se spolužáky, ale i s pedagogy.

Rádi sportujete?

Baví Vás různá odvětví sportu a chcete se v nich vzdělávat?

Chcete mít povolání, které je posláním?

Studiem získáte tělovýchovně-sportovní znalosti a praktické dovednosti potřebné pro navazující magisterské studium Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. V rámci studia jistě oceníte odborně zaměřené letní a zimní kurzy, které vám pomohou obohatit znalosti a dovednosti o všechny základní outdoorové aktivity. Studium absolvujete ve velmi dobře sportovně vybaveném prostředí TUL ve spolupráci se zkušenými učiteli. V neposlední řadě proniknete do tajů využití moderních multimediálních technologií v tělesné výchově a sportu. 

Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., garant studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0114A300073
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodci studiem

Mgr. Lenka Doležalová, Ph.D.

KTV – prezenční studium

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě

"Velice ráda se Vám pokusím poradit, pomoct a najít řešení na všechny dotazy týkající se prezenčního studia, a to nejen v prvním ročníku. "

 

Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

KTV – kombinované studium

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
  středa 14:30-15:30

„ Pomohu se vším, na co mé schopnosti stačí - přihlašování na předměty, kurzy, koordinace výuky, ..“

 

Co se naučíte?

Získáte potřebné znalosti v oblasti tělesné výchovy a sportu a tak budete umět pracovat se svěřenci a žáky, rozumět jim, pomáhat jim a připravovat pro ně podnětné tělovýchovně-sportovní prostředí. Díky širokému záběru sportovních oborů, kterým se budete věnovat, se stanete odborníky na celou šíři problematik a témat, které budete umět svým svěřencům a žákům také předat. Naučíte se metodické postupy, jak děti motivovat k pohybové činnosti, jak správně, efektivně a zábavně vyučovat, jak hodnotit nejen tréninkové a edukační procesy, ale i samy sebe, a tak nikdy neusnout na vavřínech. Zjistíte, jak funguje školní legislativa zejména v oblasti bezpečnosti tělovýchovně-sportovního procesu, jak je nutné pracovat s možnými problémy při sportovním tréninku i ve škole.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním tohoto programu si vytvoříte pevné základy v oblasti oborové přípravy zejména pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na ZŠ nebo v jiných vzdělávacích institucích při práci s dětmi.

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2023

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky:

 •     písemný test obecných studijních předpokladů
 •     praktická zkouška pohybových předpokladů
 •     hodnotící tabulky praktické zkoušky pohybových předpokladů

Je vyžadováno lékařské potvrzení od tělovýchovného lékaře

Vypsané kombinace pro akademický rok 2023/2024

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
tělesná výchova anglický jazyk
tělesná výchova český jazyk a literatura
tělesná výchova informatika
tělesná výchova matematika
tělesná výchova přírodopis
tělesná výchova zeměpis
anglický jazyk tělesná výchova
český jazyk a literatura tělesná výchova
informatika tělesná výchova
matematika tělesná výchova
přírodopis tělesná výchova
zeměpis tělesná výchova

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR

 Není vypsaná kombinace

Navazující studijní program na FP

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci