Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Studijní program Základy společenských věd pro vzdělávání navazuje na dlouholetou tradici studijních programů zaměřených na občanskou výchovu a humanitní studia. I ty byly, stejně jako stávající studijní program, zaměřeny především na seznámení se s hlavními humanitními a sociálně vědními disciplínami – od filosofie po sociologii. Vedle toho jsme se ale vždy snažili, aby jeho absolventi/ky získali i další kompetence jako např. kritické myšlení, schopnost vidět současný globální svět v souvislostech či si lépe uvědomili, co znamená občanská zodpovědnost a participace. I proto vedle vhodně vyvážené nabídky povinných předmětů, mezi které patří úvody do jednotlivých disciplíny (sociologie, politologie, religionistiky, antropologie, ekonomie, filosofie apod.), nabízíme i širokou škálu povinně volitelných předmětů, které rozvíjí tyto kompetence. Mezi nimi je možné zmínit např. sociální komunikaci, globální problémy, právo, genderová studia, přehledové kurzy zaměřená na světová náboženství či kurzy věnované soudobé filosofii. Tyto předměty učí kvalifikovaní odborníci, kteří mnohdy působí i na dalších špičkových pracovištích, jakými např. Akademie věd ČR.

 • Kód studijního programu:
  B0114A300069
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Václavík David, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.

KFL

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě

„Mohu pomoci, poradit - např. rozvržení a organizace studia, přihlášení na e-learning, do LIANE, komunikace s vyučujícími, se spolužáky, studijní potíže, problémy s rozvrhem, se STAGem, výběr tématu závěrečné práce, studium v zahraničí, jak skloubit práci a studium atd.“

 

Co se naučíte?

Hlavním cílem našich programů je vychovávat a vzdělávat kvalitní učitele, proto se snažíme, aby byl program obsahově i kompetenčně co nejvíce propojen s potřebami současného světa. U absolventů/ek bakalářského programu proto předpokládáme, že využije možnosti pokračovat v dalším studiu, ať u nás či na jiných pedagogických fakultách.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Na studiu ZSV se mi nejvíce líbí ta rozmanitost – neustále se dozvídám spoustu nových informací z oblasti filosofie, politologie, sociologie, kulturní antropologie a mnoha dalších vědních oblastí. Velkým přínosem jsou i diskuse ohledně současných problémů ve společnosti, pro které se na seminářích vždy najde prostor. Musím zmínit i přístup vyučujících ke studentům na katedře filosofie, který je skvělý hlavně v tom, že neexistuje otázka, na kterou bychom nedostali odpověď a vždy můžeme počítat se vstřícným přístupem. Za dobu studia na TUL jsem potkala spoustu skvělých lidí, kteří mě inspirují, ať se jedná o vyučující nebo spolužáky, a i za to jsem moc vděčná.

Natálie Picková, studentka

Absolventi a absolventky navazujícího magisterského studia jsou pak plně připraveni na to být dobrými pedagogy či pedagožkami na 2. stupni ZŠ a různých typech SŠ, včetně gymnázií. Jsme ale přesvědčeni, že naši absolventi a absolventky najdou uplatnění i jinde – ať jde o různé části veřejné sféry (státní správa a samospráva), oblast celoživotního vzdělávání, ale regionální a mezinárodní business, ve kterých uskutečňují své životní cíle již mnozí naši absolventi a absolventky.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIOR MINOR
základy společenských věd český jazyk
základy společenských věd dějepis
základy společenských věd německý jazyk
základy společenských věd španělský jazyk 
základy společenských věd zeměpis
český jazyk základy společenských věd
dějepis základy společenských věd
německý jazyk základy společenských věd
španělský jazyk základy společenských věd
zeměpis základy společenských věd

 

Kombinovaná forma studia
MAIOR MINOR
základy společenských věd anglický jazyk
základy společenských věd dějepis
základy společenských věd německý jazyk 
základy společenských věd zeměpis
anglický jazyk základy společenských věd
dějepis základy společenských věd
německý jazyk základy společenských věd
zeměpis základy společenských věd

 

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci