Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kvalifikovaně Vás připravíme pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno v kombinaci s druhým vědním oborem, je tedy vhodné i pro Vás, kteří se nechtějí specializovat pouze v jediném oboru, nebo chtějí ve svém budoucím povolání využívat znalostí obou specializací.

Chceš správně porozumět přírodě a interpretovat život kolem sebe?

Chceš se vzdělávat a zároveň být na čerstvém vzduchu?

Chceš si udělat vlastní mapu?

Učitelství oblíbeného předmětu, jakým Zeměpis bezpochyby je, Vás naučíme nejen teoreticky, ale také s motivací udělat Zeměpis ještě oblíbenější přes geografické dovednosti a hry. Obsah a metody naší výuky Vás taky připraví na aplikace geografie v životě i chytrém telefonu. Pro komunální politiku získáte lepší přehled jako jiní odborníci a odborné nástroje, jak řídit obec nebo město. V neposlední řadě Vám vytvoříme podmínky pro poznávání sousedních i vzdálených krajin jako cestovatelé, dobrovolníci nebo stážisté.

 doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc., garant studijního programu

 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc.

Průvodce studiem

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

KGE

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
dle dohody předem emailem

„Tutor z latiny znamená "poručník", poradce, průvodce studentů během jeho studia - může pomoci při potížích s výukou, studiem, předměty, rozvrhem ale i v komunikaci s vyučujícími - na všechno, co potřebujete vědět, se vám budu snažit odpovědět, pokud to bude v mých možnostech.“

 

Co se naučíte?

Pochopíte základní geografické procesy (jak přírodní tak sociální) a naučíte se číst, analyzovat i vytvářet různé mapy. Během terénních cvičení se seznámíte s prací v přírodě i městském prostředí a pochopíte geografické zákonitosti přímo v reálném životě.

Pokud se rozhodnete pro Aplikovanou geografii, vyzkoušíte si navíc i různé praktické úlohy přímo v praxi a naučíte se aplikovat geografický pohled na řešení aktuálních problémů. Zvládnete i práci s GIS či územními plány na vysoké úrovni. Pokud si vyberete učitelskou kombinaci, naučíte se vysvětlit geografické jevy i zákonitosti způsobem vhodným pro žáky základních a středních škol.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Studovat na katedře geografie není jen sezení na přednáškách, ale je také obohaceno o zajímavé výpravy do terénu. Všichni vyučující jsou profesionálové v oboru a mohou nabídnout informace nejen načtené z knih, ale i ze své zajímavé praxe. Navíc celá katedra tvoří přátelský kolektiv lidí, díky kterému jde studium mnohem lépe a bez zbytečného stresu.

Šárka Kalvová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Pokud absolvujete učitelské studium, budete samozřejmě nejčastěji pedagogy na základních a středních školách. Můžete ale také pracovat v sektoru mimoškolního vzdělávání, a to v různých neziskových organizacích, či státních institucích (muzea apod.). Nebo se můžete uplatnit jako profesionální geografové, kdy využíváte znalosti dvou vědních oborů ke své specializaci v praxi.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test v rozsahu gymnaziálního učiva

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí uchazečům, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,80 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Vypsané kombinace pro akademický rok 2021/2022

Uchazeč vybírá hlavní (maior) studijní program a k němu do kombinace jeden další přidružený (minor) program. Hlavní (maior) programy lze kombinovat jen s programy uvedenými v tabulkách níže; vypisované kombinace jsou uváděny zvlášť pro studijní programy v prezenční a zvlášť v kombinované formě studia.

Prezenční forma studia
MAIORMINOR
zeměpis dějepis
zeměpis matematika
zeměpis přírodopis
zeměpis tělesná výchova
zeměpis základy společenských věd
dějepis zeměpis
matematika zeměpis
přírodopis zeměpis
tělesná výchova zeměpis
základy společenských věd zeměpis

 

Kombinovaná forma studia
MAIORMINOR
zeměpis dějepis
zeměpis matematika
zeměpis přírodopis
zeměpis základy společenských věd
dějepis zeměpis
matematika zeměpis
přírodopis zeměpis
základy společenských věd zeměpis

 

Navazující studijní program na FP

Absolventi studijního programu mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na FP TUL, příp. v obdobně zaměřených navazujících učitelských i oborově zaměřených magisterských studijních programech vysokých škol v České republice.

Širší a otevřenější tematický záběr Bc. studia umožňuje absolventům návaznosti na další NMgr. studijní programy zabývající se vzděláváním. Absolventi se dále mohou uplatnit v širokém spektru odborných geografických pozic, a to ve veřejném i soukromém sektoru.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci