ÚŘEDNÍ DESKA

Počty přijímaných studentů v akademickém roce 2014/15

V souladu s normativem přiděleným MŠMT na akademický rok 2014/15, dle Směrnice rektora TUL č. 3/2014 a
po vyhodnocení aktuálního počtu uchazečů o studium stanovuje FP TUL tyto předpokládané počty uchazečů
přijímaných v jednotlivých studijních programech v akademickém roce 2014/15 ke studiu.

Počty přijímaných studentů v akademickém roce 2014/15

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci