ÚŘEDNÍ DESKA

Výběrová řízení

Jmenované výběrové komise

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 6.1.2015.

jmenování

Zrušení rozhodnutí

Zrušení rozhodnutí č.j.: TUL – 14/5815/049906 ze dne 2. 12. 2014 o obsazení míst akademických pracovníků.

rozhodnutí

Jmenování komise pro výběrové řízení na KRO

za účelem obsazení míst na základě výběrového řízení akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci v rámci výběrového řízení, které jsem vyhlásil dne 23. 10. 2014.

dekret

Rozhodnutí o obsazení míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci na základě výběrového řízení

V souladu s §77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění, a podle čl. 2 odst. 9 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci, a na základě Zprávy z jednání výběrové komise o obsazení míst akademických pracovníků Technické univerzity v Liberci ze dne 22.10.2014 vydává děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci toto rozhodnutí jako výsledek výběrového řízení, které vyhlásil dne 5. 9. 2014 na místo:

  • docent nebo profesor sociální práce pro katedru sociálních studií a speciální pedagogiky,
  • docent nebo profesor speciální pedagogiky pro katedru sociálních studií a speciální pedagogiky.

Rozhodnutí

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci