Pracovní setkání AS FP TUL ke strategii

| Aktuality AS

Není to apríl. Na své pracovní jednání se sejdou členky a členové jak stávajícího akademického senátu fakulty, tak toho nového budoucího. Pan děkan předložil k diskusi otázky týkající se strategického záměru fakulty na příští období. Jednání se uskuteční 1. 4. 2021 od 12.30 online prostřednictvím Google Meet. Neváhejte, přečtěte si otázky a připojte se.

ONLINE místnost Strategický záměr TUL s přílohami Otázky děkana ke strategii FP

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci