Skip to main content

261. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

Ve čtvrtek 4. 1. 2024 se od 13:00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit pouze online.

Program 261. zasedání AS:

  1. Kontrola zápisu z 259. zasedání a 260. zasedání.
  2. Projednání záměru na jmenování proděkanek a proděkanů. Kompetence proděkanů.
  3. Seznámení s Otevřeným dopisem akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry
  4. Další informace, diskuse, různé