Skip to main content

262. zasedání AS FP TUL

| Aktuality AS

Ve středu 3. 4. 2024 se od 16:10 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty.  Můžete se zúčastnit osobně na katedře tělesné výchovy a sportu (Na Bohdalci 715, 460 15 Liberec-Starý Harcov) nebo online.

Program 262. zasedání AS:

  1. Prohlídka KTV a sportovní aktivity podle zájmu účastníků.
  2. Kontrola zápisu z 259. zasedání, 260. zasedání a 261. zasedání.
  3. Schválení Plánu realizace strategického záměru FP TUL na rok 2024 (verze se zapracovanými připomínkami z projednání na VR FP)
  4. Souhlas ke jmenování členek a členů Vědecké rady FP TUL na další období (žádost a stručná odborná charakteristika externích členek a členů VR FP TUL)
  5. Vyhlášení voleb do AS FP  
  6. Další informace, diskuse, různé
    informace děkana k projednávání rozpočtu TUL na rok 2024, informace k možnostem ukotvení Didaktické rady na FP, diskuse k námětům pro AS FP a AS TUL získaných z dotazníků, setkání senátů pedagogických fakult v Liberci (plánované na 30. 5. 2024 čtvrtek (zkouškové období)).

Další setkání 6.–15. 5. 2024: projednání akreditací, schválení rozpočtu fakulty a výroční zprávy.