Skip to main content

Kandidát na děkana FP TUL

| Aktuality AS

Ke dni 18. září 2023 do 14 hodin obdržel předseda AS FP TUL Mgr. Martin Slavík, Ph.D., následující návrh na kandidáta na děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na období 2024–2027

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Návrh podal kolektiv zaměstnanců Katedry tělesné výchovy a sportu (Klára Kuprová, Lukáš Rubín, Lenka Knopová, Jaroslav Kupr, Pavlína Vrchovecká) a obsahuje všechny požadované náležitosti. S ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je návrh kandidáta obsahující podpisy kandidáta a navrhovatelů k nahlédnutí pouze v archívu dokumentů akademického senátu FP TUL. 

Setkání akademické obce FP TUL, na kterém se kandidát osobně představí, se uskuteční v úterý 3.10. 2023 od 8.50 v aule budovy G.

K účasti zveme srdečně všechny členy akademické obce.

Zasedání AS FP TUL, na kterém se bude usnášet na návrhu na jmenování děkana FP, se bude konat v úterý 17. 10. 2023 od 11 h v zasedací místnosti děkanátu FP TUL.

V Liberci, dne 18. 9. 2023

Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
​​​​​předseda AS FP TUL