Skip to main content

Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

Nová kniha jako výsledek mezikatederní spolupráce

Ve středu 19. 10. ovládli prostor Studentského klubu v suterénu budovy P místo studentů akademičtí pracovníci naší fakulty včetně pana děkana a paní proděkanek, aby společně "pokřtili" novou knihu. Publikace vznikla jako výsledek široké mezikatederní spolupráce našich zaměstnanců a dalších spoluautorů zejména z německojazyčných zemí Evropy, ale také např. z africké Keni.

| Co se děje na fakultě

KVANTITA VS. KVALITA: Jaká je budoucnost pedagogických praxí v ČR?

Zveme vás na panelovou diskuzi o pedagogických praxích! Vůbec první akce hnutí Otevřeno na liberecké univerzitě se uskuteční ve středu 19. října 2022 od 17 hodin v posluchárně P100 (Komenského 314/2, Liberec) i díky významné podpoře FP TUL. V diskuzi se zaměříme na aktuální podobu pedagogických praxí, a hlavně pak na změny, které se v blízké budoucnosti v návaznosti na Reformu přípravy učitelů uskuteční. 

| Co se děje na fakultě

Rovné příležitosti

ZMĚNA! Přednáška se z důvodu nemoci přesouvá na úterý 25. října 2022 od 12.30 hodin v Aule.

V úterý 11. 10. 2022 od 12:30 hodin se koná v Aule TUL (Univerzitní nám. 1410/1, Liberec) přednáška na téma Rovné příležitosti, kterou přednese Ing. Petr Pavlík, Ph.D., ombudsman – ochránce práv studentů a zaměstnanců TUL.

| Co se děje na fakultě

Naše fakulta na Noci vědců 2022

Čím přispějí odborníci z našich kateder k této populární akci? Jak si poradí s letošním tématem týkajícím se lidských smyslů? Podívejte se, co nás v pátek večer čeká.

Chcete se dozvědět více?

| Co se děje na fakultě

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků FP TUL

Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníků studijních programů v prezenční formě Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci se konají v úterý 4. 10. 2022 v Aule budovy G areálu TUL (3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) dle harmonogramu postupně v 9.00, 10.00 a 11.00 hodin. Bližší informace s upřesněním času dle studjního oboru naleznete v příložené pozvánce.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Festival duševního zdraví

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL připravila mini-konferenci či mini-festival s maximálním zážitkem - setkání s profesionály z oboru, nazvané Festival duševního zdraví pro (budoucí) učitele a učitele učitelů. Bude se konat ve středu 5. 10. 2022 v době 9.00 - 14.00 hodin v budově P areálu TUL (Komenského 314/2, Liberec).

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE - 21. 9. 2022

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 21. 9. 2022 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Žádáme všechny absolventy, aby zasílali emailem na studijní oddělení (své studijní referentce) výstupní list a poplatek za šály platili přes e-shop.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity

Ve dnech 23. - 24. 6. 2022 se koná v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze u příležitosti oslav 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského mezinárodní konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče, kterou spolupořádá i Technická univerzita v Liberci.

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE - 1. 7. 2022

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 1. 7. 2022 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

  • Poplatek za promoční štolu činí 200,- Kč. Úhradu poplatku, prosím, proveďte přes E-SHOP.
  • Objednejte a zaplaťte nejdéle do 27. 6. 2022 (pondělí) do 23.55 hod.

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

19. Psychosomatická konference

Ve dnech 16. až 18. června 2022 se na budově G areálu TUL (Univerzitní nám. 1410/1) uskuteční 19. konference České psychosomatické společnosti, kterou pořádá Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP ve spolupráci s katedrou filosofie FP TUL. Účastníci konfference se budou na přednáškách a workshopech zamýšlet nad tím, v čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie.