Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

On-line konference SGS a SVUČ za r. 2020

Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhne od 9.00 hodin on-line závěrečná konference výzkumných projektů studentské grantové soutěže (SGS) a projektů studentské vědecko-umělecké činnosti (SVUČ) řešených na naší fakultě v roce 2020. Cílem SGS je podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. SVUČ je pak způsobem, jakým se vedení FP snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. I vy se můžete přesvědčit, jak se jednotlivým řešitelům povedlo tyto záměry naplnit.

Časový harmonogram

Meet sekce SGS
Meet sekce SVUČ

| Co se děje na fakultě

Doc. Valeš zdokumentoval jazyk A Fala na investigativním pobytu ve Španělsku

Doc. Valeš má za sebou investigativní pobyt, z něhož vznikl nový slovník, ale nejen to. Jeho počinu si všimli i autoři vzdělávacího dokumentu Jazyky Španělska, který byl vysílán na celostátním kanálu ve Španělsku. Z hlediska české hispanistiky a vůbec lingvistiky je to významný počin. 

| Co se děje na fakultě

Vnímání hudby je něco základního a zásadně lidského

Paní doktorku Janu Konvalinkovou, vyučující Katedry primárního vzdělávání a sbormistryni našeho sboru Bohemia Chór, jsme zastihli uprostřed realizace zajímavého projektu s Českou filharmonií.

Prosím, pověz nám o projektu, který teď se studenty realizujete, odkud vzešla iniciativa a čeho se týká?
Česká filharmonie má velký projekt Hudba do škol. Podílejí se na něm hudební pedagogové a vysoké školy, ale protože se nemůže realizovat teď, kdy ani do Rudolfina ani do škol nemohou přicházet hosté, oddělení vzdělávacích programů přišlo s nápadem on-line hudební návštěvy filharmoniků. My jsme byli takové první vlaštovky. Zapojili jsme studenty naší katedry a také Univerzity třetího věku, seniory. Tím, že se v tom projektu od počátku také angažuji, vznikla myšlenka, abychom se propojili. A opravdu, zapojili jsme náš pěvecký sbor Bohemia chor a Aurea rosa – sbor U3V a uspořádali jsme první setkání. Byl to on-line meeting se sólo trumpetistou a prvním trumpetistou Ladislavem Kozderkou.

| Co se děje na fakultě

S doc. Valešem o menšinovém jazyce Fala

Pana docenta Miroslava Valeše, vedoucího katedry románských jazyků FP, jsme navštívili on-line v jeho momentálním působišti ve Španělsku, kde dokončuje velmi zajímavý projekt, o kterém jsme se chtěli dozvědět více. Cílem projektu je zdokumentovat a popsat menšinový jazyk Fala, kterým se mluví na severu Extremadury, španělského správního regionu ležícího na hranici s Portugalskem.

| Co se děje na fakultě

Anna Habánová, Ph.D., M.A. z katedry historie získala Cenu Otokara Fischera

Anna Habánová a Ivo Habán získali Cenu Otokara Fischera za nejlepší česky psanou germanobohemistickou práci:  katalog k výstavě věnované malíři Paulu Gebauerovi. Kniha vznikla v rámci projektu GA ČR řešeném na TUL a v roce 2018 ji vydal Národní památkový ústav.  Tuto cenu uděluje Institut pro studium literatury, které ocenilo také estetickou stránku kolektivní monografie s katalogem díla, která sleduje životní příběh a uměleckou tvorbu německy hovořícího malíře Paula Gebauera (1888–1951). Tento malíř většinu života až do odsunu prožil v rodné obci Sosnová v Českém Slezsku. Kniha v pěti kapitolách prezentuje Gebauerův umělecký odkaz v kontextu širších historických a kulturních souvislostí.

| Co se děje na fakultě

Jak neměřit koronavirus

Pro studenty a další zájemce budou i v tomto semestru probíhat v rámci semináře Matematické problémy nematematiků přednášky na různorodá matematická témata nazíraná z trochu jiného pohledu. Na první přednášce nazvané Jak neměřit koronavirus bude představena Bayesova věta v kontextu letošní pandemie. S její aplikací např. i na studie prevalence protilátek proti koronaviru nás seznámí RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. z PřF Univerzty Palackého v Olomouci. Pro zaměstnance a další zájemce bude (v souladu s aktuálními pravidly provozu univerzity) přednáška promítána v úterý 6. 10. 2020 od 17:30 hodin v posluchárně G312 (Univerzitní nám. 1410/1).

| Co se děje na fakultě

Sdělení děkana FP TUL k současné situaci a začátku akademického roku 2020/2021

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice v Liberci a příkazu rektora TUL 12/2020 (https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19) je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole s účinností od 29. 9. 2020 do 31. 10. 2020 do 23:59 hodin zakázána.

| Co se děje na fakultě

30 kontrol pod Ještědem... Poraz děkana

!!!  PŘELOŽENO na lepší časy  !!!

Chcete být lepší než děkan fakulty Jan Picek? Máte šanci ho porazit v charitativním závodu v orientačním běhu nazvaném 30 kontrol pod Ještědem. Věříme, že se závod uskuteční v lepších časech, jen co jej vyhlášená epidemiologická opatření dovolí uspořádat. Hned pak vám všem dáme vědět, prozatím můžete ladit formu. Závod je součástí oslav 30 let existence naší fakulty - každá kontrola závodu tak symbolicky připomíná jeden rok. Veškerý výtěžek putuje na podporu realizací preventivních programů pro školy v našem regionu pořádanými organizací Maják o.p.s. Nemusíte mít strach, že nejste dost zdatní, trasu můžete pojmout i jako procházku po jednotlivých kontrolách v univerzitním kampusu. Pořádá FP TUL a WOC2021. Symbolické startovné 30 Kč, dalších 30 Kč věnuje děkan jménem fakulty za každého účastníka. Přijďte si trochu vyčistit hlavu i posílit imunitu!

| Co se děje na fakultě

Víra a nevíra v (ne)obvyklé době

!!!  S ohledem na dnes vydaná nařízení související s vyhlášením nouzového stavu od pondělí 5.10. se avizovaná přednáška Prof. Tomáše Halíka bude konat pouze on-line. Odkaz pro online konferenci  !!!

Srdečně zveme na zajímavou přednášku s besedou o vztahu víry a nevíry v dnešní (ne)obvyklé době, která se uskuteční online v pondělí 5. 10. 2020 od 18:00 hodin. K tématu promluví prof. PhDr. Tomáš Halík, Ph.D. z ČKA/FF UK Praha, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. z FP TUL a PaedDr. ICLic Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. z FP TUL. Pořádá Katedra filosofie FP TUL ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií a John Tepmpleton Foundation. Více informací o náplni přednášek naleznete v přiložené pozvánce. V souvilosti s aktuálními opatřeními je možné se k přednášce připojit pomocí Microsoft Teams Meeting pouze ONLINE.

Pozvánka

Za pořadatele k chystané besedě na několik otázek odpověděl doc. Václavík z KFL:

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se konají 17. 9. a 18. 9. 2020 v aule budovy G ve 3. patře (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec). 

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v České republice se promoce uskuteční za přísných hygienických opatření.
Absolventi se dostaví ve slavnostním oblečení minimálně 30 minut před zahájením.

Pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci