Konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity

| Co se děje na fakultě

Ve dnech 23. - 24. 6. 2022 se koná v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze u příležitosti oslav 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze a 130. výročí založení Pedagogického muzea Komenského mezinárodní konference Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace – role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče, kterou spolupořádá i Technická univerzita v Liberci.

Konference si klade za cíl na mezinárodní úrovni hledat mimo jiné odpovědi i na otázky: jak instituce vědy, osvěty a vzdělanosti vytvářely prostor v 18. - 20. století, jaké pedagogické koncepce a vzdělávací přístupy vychází z cílů a norem kolektivních identit, jak je upevňují a jak se naopak proti nim staví; jak spoluurčují instituce vědy, vzdělanosti a osvěty procesy sebeidentifikace, ale i utváření kolektivní identity a procesy společenské a kulturní integrace.

Příspěvek na téma Die „neue pädagogische Wissenschaft“ in der Tschechoslowakei (1945-1964) – wissenschaftliche Identifikationsregeln, -muster,-grammatik na ní přednesou i prof. Kasper a doc. Kasperová z katedry pedagogiky a psychologie FP TUL. Více informací naleznete na webu konference.

Program

Web konference

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci