Skip to main content

Dopis děkana studentům k zahájení LS 2021/22

| COVID19

Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si  krátce sdělit informaci o organizaci výuky v LS 21/22 a  zrekapitulovat  platná opatření v souvislosti Covid-19.  

Veškerá výuka v prezečním a kombinovaném studiu  s ohledem na nařízení vlády  a TUL (na výše uvedených odkazech)  bude  probíhat pouze prezenčně podle platných  akreditací jednotlivých studijních programů.  Není vyžadováno žádné potvrzení studentů o testování, prodělání nemoci či  očkování  při výuce (což platilo i dříve)  ale nově ani od ubytovaných na kolejích nebo účastníků dalších akcí na TUL (promoce, konference apod.).

Nadále však platí povinnost nosit respirátor v prostorách VŠ, přičemž platí výjimky pro:

  • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů,
  • zkoušené a  zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • vyučující a studenty při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje) za předpokladu, že tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,

Pohled na nošení respirátorů ale určitě není jednotný (jak u vás studentů, tak i u vyučujících).  Prosím proto o vzájemnou toleranci a pochopení.

Přeji vám mnoho úspěchů v letním semestru a pevné zdraví.

Jan Picek , děkan FP TUL