Skip to main content

Otevíráme nový studijní program Ochrana přírody a životního prostředí

| Aktuality

Právě nyní je možné se přihlásit ke studiu našeho nového bakalářského interdisciplinárního studijního programu Ochrana přírody a životního prostředí.

Nabízíme Vám vzdělání v biologických vědách, ale i základy dalších oborů jako jsou geologie, chemie, geoinformatika, lesnictví atd. Seznámíme Vás s moderními metodami ochrany přírody i životního prostředí jako celku. Získáte tak komplexní vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které Vám umožní přímé uplatnění v praxi. Získáte také dobré základy pro navazující magisterské studium.

V praxi naleznete uplatnění v institucích působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jedná se především o státní správu a samosprávu (např. obecní, městské a krajské úřady; ministerstva; Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky; Česká inspekce životního prostředí České republiky nebo správy národních parků) a uplatníte se také v nevládních organizacích (péče o chráněná území, záchranné programy, ekologická výchova) i v soukromé sféře (podnikový ekolog, analýza stavu životního prostředí).

Více o studijním programu

Přihlášky je možné podávat do 31. 8. 2023