Zprávy pro studenty

| Zprávy pro studenty

Děkanské volno pro studenty FP na den 2. 12. 2019

Na pondělí 2. 12. 2019 v době od 8:50 do 15:55 hodin vyhlašuje děkan Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické TUL děkanské volno pro studenty NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V PREZENČNÍ FORMĚ: MATEMATIKA, CHEMIE, FYZIKA, INFORMATIKA, TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT, UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY z důvodu umožnění účasti na Pedagogickém dnu.

vyhlášení

| Zprávy pro studenty

Studentská soutěž odborných prací "Dačického dům"

V souvislosti s oslavami 25 let od zápisu města Kutná Hora na seznam kulturního dědictví UNESCO je městem vypsána Studentská soutěž odborných prací, která je určená studentům vysokých škol (nejlépe oborů historie, dějiny umění, ale i ostatní obory), jejímž tématem je rodný dům známého renesančního šlechtice a spisovatele Mikuláše Dačického, který po rozsáhlé rekonstrukci od roku 2016 funguje jako prezentační centrum českých památek UNESCO. Termín odevzdání prací je 30. 6. 2020. Další podrobnosti a pravidla soutěže "Dačického dům" naleznete zde a také v odkazech pod článkem.

tisková zpráva
pravidla

Dacickeho dum KH

| Zprávy pro studenty

Prospěchová stipendia

Studentům, kterým bylo přiznáno prospěchové stipendium, bude rozeslán informační e-mail.

Částky za prospěchové stipendium za AR 2019/2020

| Zprávy pro studenty

Děkanské volno pro studenty FP

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 od 8.50 do 10.25 hodin je vyhlášené děkanské volno pro studenty Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci z důvodu setkání akademické obce FP TUL.

děkanské volno

| Zprávy pro studenty

V pondělí 4. 11. 2019 zrušena výuka od 14.20 hod. do 15.50 hod.

V pondělí 4. listopadu 2019 se ruší výuka na celé univerzitě od 14.20 hod. do 15.50 hod., z důvodu konání slavnostního zasedání Vědecké rady Technické univerzity v Liberci u příležitosti připomínky 30 let od Sametové revoluce.

Oznámení

| Zprávy pro studenty

Děkanské volno pro studenty 1. ročníků: 30. 9. 2019 od 8:50 do 10:25

V pondělí 30. 9. 2019 je v bloku od 8:50 do 10:25 hodin vyhlášené děkanské volno pro studenty 1. ročníků Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci z důvodu slavnostní imatrikulace.

vyhlášení 

| Zprávy pro studenty

Nový předmět na TUL

Počínaje zimním semestrem 2019/20 se podařilo dostat na půdu naší univerzity seminář s názvem Matematické problémy nematematiků. Seminář před několika lety vznikl na MFF UK, následně se rozšířil na FJFI ČVUT a nyní zamířil i k nám do Liberce. Jeho cílem je seznámit nejen studenty s nejrozmanitějšími aplikacemi matematiky, matematiku popularizovat před širší veřejností a tak se také pokusit odpovědět na důležitou otázku: „K čemu nám to může být dobré?“ Lepší představu o šíři záběru semináře získáte při pohledu na záznamy přednášek na YouTube. Více informací se dozvíte na stránkách KMD, na centrálním webu na ČVUT, nebo na facebooku. Seminář lze absolvovat (na UK, na ČVUT a nyní i na TUL) jako kreditově ohodnocený předmět a bude probíhat přímým přenosem ve středu od 17:30 do 19 hodin v G313. Termíny a témata jednotlivých přednášek pro ZS 2019/20 naleznete níže. Neváhejte a přihlaste se!

Přehled přednášek

| Zprávy pro studenty

Přijímací řízení do nově akreditovaných bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání pro ak. rok 2019/2020

FP TUL vyhlásila přijímací řízení do nově akreditovaných bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání pro ak. rok 2019/2020. Uzávěrka přihlášek do 31. 8. 2019.

Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020 pro nově akreditované bakalářské studijní programy

| Zprávy pro studenty

2. kolo přijímacího řízení 2019/20 v Bc. studiijních oborech a vypsaných kombinací oborů v NMgr. studijních programech

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Aplikovaná fyzika, Aplikovaná geografie, Český jazyk a literatura, Kulturněhistorická a muzeologická studia a navazující magisterské programy Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ (vypsané kombinace oborů). Uzávěrka přhlášek 31. 8. 2019.

Podrobnosti naleznete na úřední desce FP TUL.

| Zprávy pro studenty

Přijímací řízení v nově akreditovaných studijních programech na ak. r. 2019/2020

FP TUL vyhlásila přijímací řízení do nově akreditovaných magisterských studijních programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Aplikovaná matematika.
Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2019. Podrobnosti naleznete na úřední desce FP TUL.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci