Skip to main content

ÚŘEDNÍ DESKA

Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Úřední deska

FP TUL vyhlásila dodatečné přijímací řízení do studijního programu "Učitelství pro 1. stupeň základních škol" pro ak. rok 2024/2025.
Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2024.

Podmínky přijímacího řízení.
Vice o studijním programu

Lékařská potvrzení
- Lékařské a logopedické potvrzení pro studium Mgr. programu Učitelství pro 1.stupeň základních škol
- Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol.

Doplňující informace
- Čestné prohlášení pro uchazeče a uchazečky o studium kombinované formy