Aktuality

| Aktuality AS

Pozvánka na 245. zasedání AS FP TUL

V pátek 5. 11. 2021 se od 10.30 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedací místnosti DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou. Na programu je k projednání akreditace studijních programů Aplikovaná geografie a Bioinženýrství. K diskusi také pan děkan předložil podmínky pro přijímací řízení na ak. rok 2022/2023 a Plán realizace strategického záměru na další rok. Materiály jsou dostupné na stránkách AS FP TUL.

| Co se děje na fakultě

AMAKids – „Mentální aritmetika“

Zájemce o moderní výukové metody zveme na didaktický workshop AMAKids – „Mentální aritmetika“, který se uskuteční v pondělí 1. listopadu 2021 od 14:20 hodin v posluchárně G315. Na přednášce Ing. Tomáše Štěpánka z Akademie rozvoje intelektu AMAKids bude tato moderní výuková metoda představena a účastníci workshopu si mentální počítání samozřejmě i sami prakticky vyzkouší.

| Co se děje na fakultě

Literárněvědná přednáška doc. Kotena o autoritě vypravěče

Přednáška se koná 2. 11. 2021 v 8:50 v učebně P202. 

Přesvědčivost (nejen literárního) vyprávění závisí na dostatečné autoritě vyprávějící instance, tj. na způsobu, jakým vypravěč něco „oznamuje“. Autorita úzce souvisí s kapacitou vypravěčova vědění, přesněji řečeno, je upevňována postupy, jejichž prostřednictvím jsou ověřovány informace v textu.

| Zprávy pro studenty

OZNÁMENÍ - International Day

Ve středu 20. října 2021 od 10.40 do 14.05 se uskuteční 6. ročník International Day na kampusu Technické univerzity v Liberci. Aby byla umožněna účast všem studentům a zaměstnancům Technické univerzity v Liberci, kteří mají o tuto akci zájem, ruší se z rozhodnutí rektora v tento den výuka od 10.40 do 14.05 hodin na celé univerzitě.

Prodej přelepek na ISIC karty 2021/2022

Od 1. 11. do 5. 11. 2021- prodej objednaných přelepek na studijním oddělení v úředních hodinách.

Od 8. 11. 2021 - prodej volných přelepek na studijním oddělení v úředních hodinách.

Cena přelepky je 180 Kč. Prosíme Vás, abyste měli přesnou částku.

| Co se děje na fakultě

Konference "O nadání"

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL společně s Krajským úřadem Libereckého kraje zve na Konferenci O nadání, která se uskuteční dne 20. 10. 2021 od 8:30 - 18:00 hodin v multimediálním sále v budově Krajského úřadu v Liberci (U Jezu 642). Cílem konference je seznámit učitele, studenty učitelství, rodiče i širší veřejnost s problematikou nadaných dětí ve škole i v oblasti neformálního vzdělávání.

| Co se děje na fakultě

Mapy kolem nás

FP TUL zve všechny příznivce map na třídenní akci pořádanou Libereckým krajem Mapy kolem nás 2021, na níž se podílí také naši vyučující a studenti katedry geografie. Akce proběhne ve dnech 12. - 14. října 2021 v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Přijďte si vyzkoušet, poznat a pohrát si s novými technologiemi ve světě geografiei!

| Zprávy pro studenty

Soutěž o nejhezčí ERASMUS+ poster a o nejhezčí ERASMUS+ fotografii

Vážené studentky a vážení studenti, Rektor TUL ve spolupráci s EF, FP, FUA, FS, FT a FM vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ERASMUS+ POSTER A O NEJHEZČÍ ERASMUS+ FOTOGRAFII. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích, v každé bude odměněno pět nejlepších prací, které vyhodnotí porota složená z fakultních koordinátorů a zaměstnanců ZHR. Navíc každá fakulta může vyhlásit dodatečnou cenu fakulty. Termín pro odevzdání posterů a fotografií: 10. 10. 2021 do 24:00 hod.

| Co se děje na fakultě

International Day na TUL

Srdečně zveme nejen naše studenty na International Day TUL, jehož 6. ročník se uskuteční ve středu 20. října 2021 od 9 hodin v univerzitní aule (Univerzitmí nám. 1410/1), letos s podtitulem Zelená budoucnost. Jedná se o veletrh doprovázený přednáškami a diskusemi na téma stáží či studia v zahraničí, propagaci mobilit do zahraničí a internacionalizaci akademické půdy, školství a společnosti vůbec.

| Zprávy pro studenty

Iniciativa Chci doučovat

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je zapojena do iniciativy Fakulty doučují. Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce v minulém školním roce budou letos některé děti obtížně zvládat učivo. Jde o děti s OMJ, vývojovými poruchami, zdravotním postižením apod., ale i o děti, které žádná podpůrná opatření nemají. Efektivní způsob, jak těmto dětem pomoci, je právě doučování.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci