Aktuality

| Aktuality AS

Volby do komory akademických pracovníků AS TUL a do komory studentů AS TUL

S ohledem na konec funkčního období komory akademických pracovníků a komory studentů Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (AS TUL) vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního a jednacího řádu AS TU v Liberci a Volebního a jednacího řádu AS FP TU v Liberci:

  • volby do komory akademických pracovníků AS TUL (profily kandidátů)
  • volby do komory studentů AS TUL (kandidát: Bc. Karel Soběhart)
| Co se děje na fakultě

Novinky ohledně přijímacího řízení na FP TUL

Dne 28. 5. 2020 schválil akademický senát FP změny přijímacího řízení a vyhlasíl dodatečné přijímací řízení.

| Aktuality AS

Pozvánka na 234. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek dne 28. 5. 2020 se od 9.00 uskuteční v zasedačce DFP zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je především změna a doplnění podmínek přijímacího řízení na příští akademický rok a rozdělení finančních prostředků fakulty na tento rok. Dále se bude projednávat složení dvou fakultních orgánů v novém funkčním období.

| Co se děje na fakultě

Kandidátní listina - volby AS TUL

Do termínu uvedeného vyhlášením voleb do AS TUL přijala okrsková volební komise platné návrhy kandidátů.

Kandidátní listina

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - Mgr. Lenka Lengyelová

Učitelka na malotřídní základní škole Světlá pod Ještědem, kde šestým rokem vyučuje ve všech ročnících (1. - 5. ročník): český jazyk v 5. třídě, naukové předměty a výchovy ve všech ročnících.  Škola má 37 žáků a dvě kmenové třídy.

Studovala na FP TUL, v červnu 2019 absolvovala program  Učitelství pro první stupeň.

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - učitelé z praxe o distanční výuce

Vyzpovídali jsme našeho absolventa, Mgr. Martina Adamce, který na ZŠ Jabloňová učí dějepis, zeměpis, informatiku a přírodopis. Zajímalo nás, jak probíhá distanční výuka na základce a jaká v tom vidí negativa a pozitiva.

| Co se děje na fakultě

Sdělení děkana FP TUL k současné situaci a závěru akademického roku 2019/2020

Vláda ČR dne 30. 4. 2020  přijala opatření, které od 11. 5. 2020 umožňuje za jistých podmínek výuku a zkoušení za přítomnosti 15 studentů. Jak se toto opatření dotkne FP TUL, je uvedeno dále.

| Zprávy pro studenty

Požádej o stipendium u AMOSE - Vzdělávacího fondu Broumovska

Vážení studenti,

obracíme se na Vás ve druhé vlně výzvy podávání přihlášek do 4. grantového kola AMOS - Vzdělávacího fondu Broumovska

Agentura pro rozvoj Broumovska podporuje prostřednictvím AMOSE studenty, kteří plánují studium v zahraničí, odbornou zahraniční stáž či jinou zahraniční zkušenost z oboru umění či vědy. Výzva je platná pro školní rok 2020/2021, a to pro uchazeče s vazbou na region Broumovsko. Pro školní rok 2020/21 budou k dispozici prostředky ve výši min. 130 000 Kč.  Spolufinancování celkových nákladů z jiných zdrojů (např. program Erasmus apod.) je vítáno. 

| Zprávy pro studenty

Přelepky ISIC/ITIC 12/21

Studenti i zaměstnanci si mohou objednat přelepku na ISIC/ITIC s platností do 12/2021. Cena přelepky je 180 Kč.

Termín pro závazné objednání revalidační známky je 15. května 2020.

| Co se děje na fakultě

Informace vyplývající z postupného uvolňování mimořádného režimu | Aktualizace ze dne 24.4.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

vláda ČR dne 23. 4. 2020 ve večerních hodinách přijala opatření k postupnému uvolňování režimu ve školách a školských zařízeních, rektor TUL dne 15. 4. 2020 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výuky (příkaz rektora TUL č. 2/2019 – viz https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky) a dne 17. 4. 2020 aktualizaci Příkazu rektora TUL č. 5/2020 (https://www.tul.cz/document/8732)

Z těchto dokumentů vyplývá:

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci