Aktuality

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - Klára Aycox | KPV

Na naší fakultě vystudovala učitelství pro 1. stupeň základní školy na katedře primárního vzdělávání, dnes její jméno otřásá českým literárním světem. Její prvotina, detektivní román s názvem Pech, se odehrává v Liberci a chválu na ni pějí nejen místní čtenáři. Co dělá teď? Píše další knihu? 

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - Lukáš Michalík | KCL

Táhlo mě to jinam, dnes jsem ale za filologii rád

Lukáš Michalík měl vždy blízko ke sportu, především k fotbalu, který jako dítě hrával za Slovan Liberec. I dnes je sport jeho denním chlebem - pracuje jako sportovní redaktor ČRo Radiožurnál. Přestože od začátku mířil na žurnalistiku, z níž má magisterský titul, bakalářské studium absolvoval v oboru filologie na naší katedře českého jazyka a literatury. A rozhodně toho nelituje. 

| Co se děje na fakultě

Letní kempy s TULkou

Ve spolupráci s fakultními školami a za podpory MŠMT pořádá naše fakulta přes léto letní příměstské kempy pro žáky 1.stupně ZŠ s edukačními i volnočasovými aktivitami s cílem eliminovat nedostatky způsobené distančním vzděláváním.
Termíny: 12.-16.7., 19.7.-23.7., 16.-20.8.
Přihlášky a bližší informace: Mgr. Helena Picková, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Výzva LETNÍ KEMPY 2021, rozhodnutí č. 0346/12/KEMP/2021
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

| Zprávy pro studenty

Online dotazník - problematika virtuálních mobilit na českých vysokých školách

Milé studentky, milí studenti,

obracíme se na Vás s laskavou prosbou o vyplnění online dotazníku. Dotazník je součástí projektu, který se zabývá problematikou virtuálních mobilit na českých vysokých školách.

| Zprávy pro studenty

Slavnostní promoce absolventů FP TUL

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat 1.7. a 2. 7. 2021 v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec.

| Co se děje na fakultě

Časopis Učitel matematiky a FP TUL

Časopis Učitel matematiky vydává JČMF ve spolupráci s naší fakultou a PF UK Praha. Požádali jsme proto jeho vedoucí redaktorku, doc. Příhonskou z KMD, o rozhovor.

Komu je časopis přesně určen a jak dlouho již vychází?
Časopis Učitel matematiky je určený především učitelům matematiky základních a středních škol. Má poměrně krátkou historii.  Ta se započala v Pardubicích, kde v květnu 1989 začal vycházet Zpravodaj pobočky JČMF v Pardubicích. Za první číslo stávajícího časopisu je pokládán výtisk z února 1991, který vyšel pod hlavičkou Matematické pedagogické sekce JČMF (MPS JČMF).

| Aktuality AS

Pozvánka na 243. zasedání AS FP TUL

V úterý 29. 6. 2021 se od 9.00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty online formou.
Adresa: https://meet.google.com/zxw-yuvq-dok

Navržený program

  1. Kontrola zápisu z 242. zasedání (PDF)
  2. Projednání nových doktorských studijních programů  (podklady)
  3. Informace, diskuse, různé
| Co se děje na fakultě

Pavel Novotný - Magnesia Litera

Pavel Novotný z katedry německého jazyka získal za svou sbírku Zápisky z garsonky cenu Magnesia Litera v kategorii poezie!

Srdečně gratulujeme!

| Co se děje na fakultě

NanoEt a Nedostatkové zdroje v době pandemie

S dr. Michalem Trčkou z katedry filosofie jsme si povídali o práci na projektech NanoEtNedostatkové zdroje v době pandemie.

Vše začalo spoluprací s prof. Lukášem a jeho týmem (katedra chemie), pro které mimo jiné připravujeme software na podporu rozhodování o etických otázkách v oblasti nanotechnologií a bioinženýrství, např. ohledně testování na zvířatech. Je to takový trenažér, který v situacích vybraných morálních dilemat podá informace, jaké normy a legislativa je s daným problémem spjata atp. S doc. Šemberou, dr. Žabkou a dr. Zedkem z FM TUL vytváříme interaktivní knihovnu etických a právních norem a mezi další aktivity patří například vytvoření sady doporučení pro efektivní rozhodování v mimořádných situacích v souladu s etickými standardy vědeckého výzkumu.

| Aktuality AS

Pozvánka na 242. zasedání AS FP TUL

V úterý 1. 6. 2021 se od 12.30 uskuteční ustavující zasedání nového akademického senátu fakulty. Volby proběhly v listopadu 2020 a jejich výsledky byly publikovány na webových stránkách FP. Vzhledem k nouzovému stavu došlo k prodloužení funkčního období předchozího do 22. 5. 2021. Podle Jednacího řádu AS FP TUL děkan svolává zasedání nového tak, aby se konalo do 14 dní od konce předchozího. Na tomto ustavujícím zasedání si ze svých řad zvolí členky a členové AS nové předsednictvo.

Jednání proběhne prezenčně v učebně G312.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci