Skip to main content

Co se děje na fakultě

| Co se děje na fakultě

5PP - konference prostor pro primární a preprimární pedagogy

Mezinárodní konferenci pod názvem Prostor pro primární a preprimární pedagogy (a zkratkou 5PP) si jako dárek k významnému jubileu nadělila naše katedra primárního vzdělávání. Uskuteční se ve dnech 18. a 19. 10. 2018 na budově Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v Komenského ulici v Liberci (budova P). Pro účastníky konference budou klíčová témata, jako teorie a praxe v primárním a preprimárním vzdělávání, příprava a vzdělávání učitelů či vývoj primární a preprimární pedagogiky. Na konferenci vystoupí významní odborníci ze všech odborných pracovišť Česka, ale i ze Slovenska a dalších států světa.

Další informace: web konference

| Co se děje na fakultě

Volby do Akademického senátu FP TUL

Doplňovací volby do komory studentů Akademického senátu FP TUL se budou konat 18. a 19. října 2018. Písemné návrhy je nutné podat nejpozději do středy 10. října 2018 do 15 hodin.

Formulář návrhu kandidáta do studentské komory
Podrobnější informace o harmonogramu voleb

| Co se děje na fakultě

Odborný seminář Ochrana veřejného zdraví a GIS

V pondělí 10. září se na Technické univerzitě sejdou odborníci na veřejné zdraví a hygienu ze všech krajů České republiky, aby pod záštitou děkana FP TUL prof. Picka a hlavní hygieničky ČR Mgr. Gottvaldové diskutovali výhody využívání geografických informačních systémů ve své práci.

Místo: budova G
Termín: 10. 9. 2018, 10:00 - 16:00
Další informace: WEB 

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE

Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se budou konat dne 17. 09. 2018 v 9:30

Pozvánka

| Co se děje na fakultě

Pozvánka na SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat v pátek 14. 9. 2018 v aule budovy G ve 3. patře v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

Pozvánka