Aktuality

| Zprávy pro studenty

2. kolo přijímacího řízení 2019/20 v Bc. studiijních oborech a vypsaných kombinací oborů v NMgr. studijních programech

FP TUL vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Aplikovaná fyzika, Aplikovaná geografie, Český jazyk a literatura, Kulturněhistorická a muzeologická studia a navazující magisterské programy Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ (vypsané kombinace oborů). Uzávěrka přhlášek 31. 8. 2019.

Podrobnosti naleznete na úřední desce FP TUL.

| Zprávy pro studenty

Přijímací řízení v nově akreditovaných studijních programech na ak. r. 2019/2020

FP TUL vyhlásila přijímací řízení do nově akreditovaných magisterských studijních programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Aplikovaná matematika.
Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2019. Podrobnosti naleznete na úřední desce FP TUL.

| Zprávy pro studenty

Slavnostní promoce absolventů FP

Slavnostní promoce absolventů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL se bude konat v úterý 11. 6. 2019 v aule budovy G ve 3. patře, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Pozvánka bude zveřejněna po ukončení všech státních závěrečných zkoušek. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit.

 

| Co se děje na fakultě

Jarní klavírní recitál FP TUL

Děkan FP TUL prof. Jan Picek srdečně zve na klavírní koncert naší fakulty, který se koná ve středu 15. 5. 2019 od 19 hodin v univerzitní aule. Vystoupí na něm člen katedry fyziky a zároveň klavírista Mgr. Jan Novák, Ph.D. 

| Co se děje na fakultě

Vlaky naděje

Komponovaný program Vlaky naděje, který spojuje přednes příběhů dětí evakuovaných za 2. světové války se sborovým zpěvem, předvedou studenti a pedagogové FP TUL ze sboru Bohemia Chór TUL a sboru Aurea Rosa U3V TUL. Můžete si jej vyslechnout ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 17 hodin v libereckém Památníku obětem šoa (Ruprechtická 385/101) v rámci připomínky památky obětí holocaustu Jom ha-šoa. Program sestavila a nacvičila dr. Konvalinková z KPV spolu s Ch. Muffettem, M.A. z KAJ.

pozvánka

| Co se děje na fakultě

Pedagogika Friedricha Fröbela

V úterý 30. 4. 2019 ve 12.30 hodin se v posluchárně P100 (budova P, Komenského 314/2) koná přednáška o pedagogice Friedricha Fröbela, významného teoretika předškolního vzdělávání, kterou prosloví Dr. Lynn McNair z Edinburgu, zakladatelka MŠ "Cowgate Under 5" a vyučující na Edinburgské univerzitě, Moray House School of Education. Přednáška a následný workshop jsou vhodné zejména pro studenty primárního vzdělávání a učitelství MŠ, pro zájemce z TUL, spolupracujících MŠ i veřejnosti. Přednáška proběhne v anglickém jazyce s překladem.

pozvánka

| Co se děje na fakultě

TRANSPORT MATERIÁLU V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ

V pondělí 29. dubna od 14.20 hodin se v kabinetu G4-MAT (budova G, Univerzitní nám. 1410/1) koná další přednáška v rámci semináře z odborné matematiky. Tématem je tentokrát problematika přepravy materiálu v porézním prostředí, její teoretická analýza a matematické modelování. Na přednášce budou odvozovány bilanční rovnice a řešeny možné komplikace numerického řešení. Přednáší RNDr. Ing. Jan Lamač, Ph.D. z FSV ČVUT Praha.

 

| Aktuality AS

Pozvánka na 224. zasedání AS FP TUL

V čtvrtek dne 2. 5. 2019 se od 12.00 uskuteční v zasedací místnosti DFP zasedání Akademického senátu FP TUL. Jedná se o poslední zasedání senátu v tomto složení. Na svém programu má projednání dvou akreditačních materiálů a diskusi o Centru sportovní medicíny.

| Co se děje na fakultě

Speak-dating: Teď a tady mluvíme všichni dohromady!

Ve středu 24. 4. 2019 od 11.00 do 13.00 hodin si můžete na Univerzitním náměstí před menzou popovídat se studenty ze zahraničí, kteří na TULce studují, a seznamit se s jejich jazykem, kulturou či příběhem. Jednoduše si přisedněte a pár minut si spolu popovídejte - navážete nové kontakty i přátelství. Na místě budou též připraveny materiály k možnostem studia, práce či cestování v EU i mimo ní. Ono "krátké" setkání vám třeba pomůže se rozhodnout a vyjet o prázdninách na zahraniční stáž v rámci Erasmus+, ještě stále jsou volná místa! Akci pořádá Technická univerzita v Liberci, Eurocentrum Liberec a Dům zahraniční spolupráce v rámci Evropského týdne mládeže.

leták

| Co se děje na fakultě

Severní Irsko ve světle brexitových událostí

Katedra geografie FP TUL zve na přednášku Mgr. Hynka Böhma, Ph.D. o postavení Severního Irska a Irské republiky, o možné tzv. "tvrdé" hranici mezi Severním Irskem a ostatními částmi Spojeného království v souvislosti s brexitem. Přednáška se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 16.10 hodin v posluchárně P300 (budova P, Komenského 314/2). Spolupořádá liberecká pobočka České geografické společnosti.

pozvánka

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci