Skip to main content

ÚŘEDNÍ DESKA

Směrnice a příkazy děkana

Strategický záměr (Dlouhodobý záměr)

Koncepční dokument fakulty určující její směřování
Strategie pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost FP TUL
Plán realizace strategického záměru vzdělávání a tvůrčí činnosti