Skip to main content

ÚŘEDNÍ DESKA

Směrnice a příkazy děkana

2024 - příkaz děkana

2024 - směrnice děkana

2023 - příkaz děkana

 

2022 - příkaz děkana

2022 - směrnice děkana

 

2021 - příkaz děkana

2021 - směrnice děkana

  • Směrnice děkana 1/2021
    Zadání a odevzdání závěrečné práce na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 
 

2020 - příkazy děkana

2020 - opatření děkana

 2019 - směrnice děkana
 2019 - příkazy děkana
 2018 - směrnice děkana
 2018 - příkazy děkana
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008

Strategický záměr (Dlouhodobý záměr)

Koncepční dokument fakulty určující její směřování
Strategie pro vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost FP TUL
Plán realizace strategického záměru vzdělávání a tvůrčí činnosti