Co studovat na FP? Vyberte si

FP – fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – je nejen fakulta s dlouhým názvem, ale i s bohatou nabídkou studijních příležitostí:

 • studovat u nás můžete v programech bakalářských, magisterských i doktorských,
 • vybírat můžete z programů směřujících do vzdělávání (můžete se stát učitelem/učitelkou) a pedagogiky (můžete se stát pedagogem volného času), ale i do oblastí  neučitelských a nepedagogických,
 • můžete u nás využít své nadání pro jazyky, humanitní či přírodní vědy,
 • studium si můžete přizpůsobit svým časovým možnostem volbou prezenční či kombinované formy,
 • vybrat si můžete kombinaci dvou programů (v případě, že směřujete k povolání učitelky a učitele), nebo jediný program (pokud se rozhodnete studovat neučitelský program).

Málokterá fakulta dokáže svým studentům nabídnout tak různorodou a kvalitní nabídku oblastí vzdělávání. Pestrost námi pěstovaných oborů chápeme jako výhodu. A nabízíme vám, abyste ji využili k naplnění svých vlastních představ o vysokoškolském vzdělání a uplatnění v praxi.

Na této stránce naleznete celou studijní nabídku naší fakulty. Chopte se své příležitosti a vyberte si ten pravý program!

Informace o studijních programech a dalších podmínkách uvedené na této stránce jsou až do schválení akademickým senátem fakulty předběžné. Sledujte prosím tuto stránku a navštivte nás osobně na dni otevřených dveří dne 28. 1. 2020, kde vám rád zodpovíme všechny dotazy.

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
 • Bakalářské studium

  Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.

  Bakalářské studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem. 

  Studijní programy se zaměřením na vzdělávání

  Pro dosažení kvalifikace učitele 2. stupně základních škol je nezbytné absolvovat bakalářské studium a navazující magisterské studium. Pro zájemce o učitelské povolání nabízíme spektrum bakalářských studijních programů zaměřených na vzdělávání.

  Uchazeč vybírá vždy dvojici výše uvedených programů, jeden z programů ve dvojici je tzv. program maior, druhý jako přidružený je program minor. Kombinace programů, u nichž se předpokládá otevření v akademickém roce 2020/21, najdete ve zkratkách za názvem programu. 

  AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání CJ DJ IF MA NJ SJ TV ZSV ZE - DJ IF MA NJ ZSV ZE
  MA Matematika se zaměřením na vzdělávání AJ FY IF PR TV ZE - AJ FY IF PR ZE
  ZE Zeměpis se zaměřením na vzdělávání AJ DJ MA PR TV ZSV - AJ DJ MA PR ZSV

  Studijní programy ostatní

  Následující studijní programu jsou tzv. jednooborové.

  Česká filologie pro praxi
  Matematika
  Sociální práce
  Vychovatelství | obor Pedagogika volného času

  Program maior a minor studijních programů se zaměřením na vzdělávání

  Uchazeč o studium v programech zaměřených na vzdělávání v přihlášce ke studiu uvede, který z dvojice zvolených studijních  programů se zaměřením na vzdělávání volí jako hlavní (program maior, student v tomto programu zakončí studium obhajobou závěrečné práce), a který jako přidružený (program minor).

  Garance rozvrhu

  Pro programy fyzika, informatika, matematika jsou možné i nevypsané vzájemné kombinace; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není garantován.

  Rozvrh podle standardního studijního plánu je připravován a garantován pro ty z vypsaných kombinací, na které se zapíše minimálně 5 uchazečů.

 • Magisterské studium

  Magisterské studijní programy jsou převážně navrženy jako navazující studium pro absolventy bakalářských studijních programů, a to ve standardní délce 2 roky (důležitou podmínkou přijetí je úspěšně ukončené Bc studium). Výjimkou je studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy v délce 5 let (podmínkou přijetí je úspěšně složená maturitní zkouška).

  Absolvent magisterského studijního programu získá rozšířené znalosti a dovednosti bakalářského programu, které mu zvýší možnosti úspěšného uplatnění v praxi. Studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul magistr (ve zkratce Mgr.) uváděný před jménem.

  Magisterský studijní program - učitelský, dlouhý (5 let)

  Magisterské studijní programy v akademickém roce 2019/2020 - učitelské

  Následující studijní programy vedou k dosažení kvalifikace učitele, uchazeč si vybírá kombinaci dvou programů a určuje si program maior (hlavní) a minor (doplňující). Součástí podmínek přijetí je úspěšně zakončené bakalářské studium.

  AJ Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ ČJ DJ IF MA NJ SJ TV OV ZE - ČJ DJ IF MA NJ SJ TV OV ZE
  ČJ Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ AJ DJ NJ SJ TV OV - AJ DJ NJ SJ TV OV
  DJ Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ AJ ČJ NJ OV ZE - AJ ČJ NJ OV ZE
  CH Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ MA FY PR - MA FY PR
  IF Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ AJ MA TV - AJ MA TV
  MA Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ AJ FY CH IF PR TV ZE - AJ FY CH IF PR TV ZE
  NJ Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ AJ ČJ DJ SJ - AJ ČJ DJ SJ
  OV Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ AJ ČJ DJ ZE - AJ ČJ DJ ZE
  TV Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ AJ ČJ IF MA PR ZE - AJ ČJ IF MA PR ZE
  ZE Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ AJ DJ MA OV PR TV - AJ DJ MA OV PR TV
  SJ Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň ZŠ AJ CJ NJ - AJ CJ NJ
  PR Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ CH MA TV ZE - CH MA TV ZE

  Magisterské studijní programy v akademickém roce 2019/2020 - neučitelské

  Aplikovaná matematika
  Fyzika | obor Aplikovaná fyzika
  Historie

  Upřesnění a poznámky

  Program maior a minor

  Uchazeč v přihlášce ke studiu uvede, který z dvojice zvolených studijních  programů se zaměřením na vzdělávání volí jako hlavní (program maior, student v tomto programu zakončí studium obhajobou závěrečné práce), a který jako přidružený (program minor).

  Garance rozvrhu

  Rozvrh je plně garantován pro ty z vypsaných kombinací programů, na které se zapíše minimálně 5 uchazečů.

  Pro obory fyzika, chemie, informatika, matematika jsou možné i nevypsané vzájemné kombinace; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není garantován.

  V kombinacích s tělesnou výchovou není možné z důvodu plánované rekonstrukce sportovišť TUL a souvisejících prostorových omezení při výuce TV počítat plně s rozvrhem výhradně o víkendu, podle technických možností bude výuka probíhat spolu s prezenčním studiem, popř. individuálně.

 • Doktorské studium

  Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí. Absolvent doktorského studia je schopen samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce v oboru.

  Doktorské studijní programy jsou ukončeny úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Absolvent získá akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděný za jménem.

  Aplikovaná matematika | Matematické modely a jejich aplikace
  Aplikované vědy v inženýrství | Fyzikální inženýrství
bakalářský studijní program
bakalářský studijní program s navazujícím magisterským
navazující magisterský program
magisterský studijní program
doktorský studijní program
prezenční forma studia
kombinovaná forma studia
kombinovaná i prezenční forma studia
A index označení studijního programu
A pridružený studijní program (pro tzv. dvouobory vzdělávání nebo učitelství) - v prezenční formě
A pridružený studijní program (pro tzv. dvouobory vzdělávání nebo učitelství) - v kombinované formě
standardní doba studia jsou 2 roky
standardní doba studia jsou 3 roky
standardní doba studia jsou 4 roky
standardní doba studia je 5 let
studium jediného vybraného programu
studium vybrané kombinace programů (maior-minor)
Přijetí s přijímací zkouškou
Přijetí bez přijímací zkoušky
Právě probíhá příjem příhlášek
Příjem přihlášek je ukončen
Studijní program neotevřen

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci